04/06/2020 15:59

Hoe zit het juridisch met de verantwoordelijkheid voor een lease auto?

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor een lease auto. Ligt die verantwoordelijkheid geheel bij de werkgever of bij de werknemer? Waar ligt het kantelpunt? In de zaak die de Hoge Raad op 11 juli 2014 heeft behandeld, speelde het volgende. Een werknemer had van de werkgever een lease auto ter beschikking gekregen. De werknemer mocht deze auto ook privé gebruiken. Hij betaalde daarvoor maandelijks een bijdrage.

In de leaseregeling is opgenomen dat de werknemer de leaseauto als “goed huisvader” dient te behandelen. Ook is opgenomen dat als er schade is aan de auto, de werkgever die kosten op de werknemer kan verhalen. Dat kan alleen als de werknemer als slecht huisvader heeft gehandeld.

Wat gebeurde er nu?
De auto werd gestolen. Er werd een onderzoek ingesteld naar die diefstal. De werknemer vertelde dat hij de auto voor de deur van de woning van zijn vriend had geparkeerd. Hij opende de voordeur van de woning van zijn vriend met de sleutel. Aan die sleutelbos, zat ook de autosleutel. De werknemer had de sleutelbos op de voordeur laten zitten, waarna hij de woning is binnengetreden. De voordeur liet hij ondertussen openstaan. Toen de werknemer weer bij de deur kwam, was de sleutelbos verdwenen én de leaseauto.

Verzekering
De verzekering dekte de schade niet. Die stelt dat er sprake is van grove nalatigheid. Dat wordt niet gedekt door de verzekering. Het schadebedrag van ruim € 29.000,- wordt in rekening gebracht bij de werkgever. De werkgever is niet blij. Zij wil deze schade op de werknemer verhalen. Kan dat? De werkgever stelt dat de werknemer roekeloos, dan wel onzorgvuldig heeft gehandeld, waardoor de auto is gestolen.

De kantonrechter, het gerechtshof en de Hoge Raad delen dit standpunt niet. Waarom niet?
De verzekeringsovereenkomst die de werkgever had gesloten, bood een beperktere dekking dan doorgaans gebruikelijk is. Het uitgangspunt van de wettelijke regeling is dat verzekeringen alleen niet uitkeren wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Deze verzekering keerde niet uit, wanneer er sprake was van opzet, grove schuld, grove roekloosheid of onzorgvuldig handelen. Dat is een ruimere uitleg en een beperktere dekking. De werknemer had niet opzettelijk of bewust roekeloos gehandeld. Wellicht wel onzorgvuldig, maar dat is niet genoeg. De werkgever bleef dus aansprakelijk voor de slordigheid van de werknemer.

De Hoge Raad vindt dit terecht, omdat de werkgever de verzekering heeft afgesloten en niet de werknemer. De werknemer hoefde niet op de hoogte te zijn van de beperkte dekking die de verzekering biedt. Wanneer de werknemer zelf een verzekeringsovereenkomst had gesloten, had hij waarschijnlijk wel een ruimere dekking gekozen, althans in ieder geval de keuze gehad, en was zich dan bewust geweest van de risico’s die hij liep.

Uit dit artikel blijkt maar weer dat werkgevers nogal snel gehouden worden om risico’s te verzekeren. Doen ze dat niet, dan komen de kosten voor rekening van de werkgever en niet voor de werknemer.

mr. Marcia Geerts

mr. Marcia Geerts

Marcia Geerts heeft ruime ervaring op de rechtsgebieden arbeids-, personen/familie-, straf-, verbintenissen- en sociaal zekerheidsrecht. Ze is sinds 2003 advocaat en heeft al meer dan 10 jaar haar eigen advocatenpraktijk.

4 Reacties op Hoe zit het juridisch met de verantwoordelijkheid voor een lease auto?

  1. Andere vraag. Ik krijg een nieuwe auto van de zaak. Ik rijdt al jaren een auto van de zaak en dit is nu de 4e auto. Nu wil mijn werkgever ineens, dat ik de reservesleutel inlever. Mijn andere collega’s hebben dit ook (moeten) doen. Ik kan de gedachte van werkgever ook wel volgen in die zin, dat het een auto is, die zij kopen, ze leasen niet, dus hun eigendom. Echter, ik wil toch graag, veiligheidshalve 2 sleutels in mijn bezit, dus 1 reservesleutel voor calamiteiten die ook nooit te voorzien zijn. Mag de werkgever zo maar 1 sleutel eisen, met alle risico’s van die? De auto van de zaak is mijn enige auto. Ik heb al voorgesteld om een extra sleutel bij te maken (op hun kosten uiteraard, want dat is peperduur). Is hier jurisprudentie van beschikbaar?

  2. Het is toch erg knullig dat je de sleutels aan de deur laat hangen. Je zou toch zeggen dat het de verantwoordelijkheid is van hemzelf en niet die van de werkgever. Ik bedoel als ik aan auto leasen zou doen, dan zou ik er dubbel naar kijken of er geen rare dingen zouden kunnen gebeuren.

  3. “De verzekeringsovereenkomst die de werkgever had gesloten”, meestal is de verzekering in het leasebedrag opgenomen. Ging het hier wel om lease?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT