20/10/2018 17:28

Hof: hotelaanbieding exclusief verborgen kosten is misleidend!

Iedereen kent het verschijnsel: je ziet een hotelaanbieding op internet met een lage prijs. Maar voordat je kan boeken, worden er nog allerlei extra kosten in rekening gebracht en valt de uiteindelijke prijs veel hoger uit dan de aanbieding aanvankelijk suggereert. De Reclamecode Reisaanbiedingen gebiedt aanbieders correcte en duidelijk prijzen te hanteren en deze “verborgen kosten” te vermijden maar niet iedereen houdt zich hieraan. Zo bleek uit een recente uitspraak van het Hof Den Haag. Advocaat mediarecht Thomas van Vugt bespreekt de zaak.

Oneerlijke concurrentie hotelaanbieders?
De procedure werd gevoerd tussen twee concurrerende internetaanbieders van hotelarrangementen. Eiser stelde dat gedaagde een oneerlijke handelspraktijk verrichtte door vaste, onvermijdbare kosten (zoals toeristenbelasting) niet in hun eerste aanbod op te nemen maar pas veel later in het boekingsproces op te voeren. Eiser vorderde in kort geding dat gedaagde haar reclame-uitingen moest aanpassen.

Klachtenprocedure Reclame Code Commissie
Eiser had tevens bij de Reclame Code Commissie (RCC) bezwaar gemaakt. De RCC heeft geoordeeld dat de bestreden reclame-uitingen in strijd zijn met de Reclamecode Reisaanbiedingen. Deze code schrijft voor dat aanbieders gehouden zijn correcte en duidelijk prijzen te publiceren, inclusief de bekende vaste onvermijdbare kosten. Wat betreft variabele onvermijdbare kosten dient in de reclame-uiting direct naast of onder de geadverteerde prijs op transparante wijze te worden gespecificeerd welke kosten er nog bij kunnen komen en de (wijze van berekening van de) hoogte daarvan. Toeristenbelasting moet dus direct in de geadverteerde prijs zijn verdisconteerd en volgens de RCC schendt gedaagde dus de code.

Misleidende handelspraktijk is onrechtmatig
In hoger beroep wees eiser op de beslissing van de RCC. Het Hof stelt voorop dat volgens de wet een handelaar onrechtmatig jegens een consument handelt indien hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is. Een handelspraktijk is oneerlijk indien deze misleidend is. Dit is het geval als informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden. Ook is een handelspraktijk misleidend indien essentiële informatie die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen wordt weggelaten dan wel op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze wordt verstrekt.

Uitnodiging tot aankoop: prijs inclusief vaste kosten
In geval van uitnodiging tot aankoop (zoals een internetaanbieding waarbij je door te klikken kan boeken) wordt onder de hiervoor genoemde “essentiële informatie” verstaan de prijs, inclusief belastingen. Kan de prijs niet vooraf worden berekend, moet de manier waarop de prijs wordt berekend worden vermeld. Het Hof overweegt dat de criteria uit de Reclamecode Reisaanbiedingen op de regeling van oneerlijke handelspraktijken aansluiten. Hoewel de uitspraken van de RCC partijen niet binden, geven zij wel doorgaans wel een belangrijke indicatie hoe de criteria worden geïnterpreteerd. Het Hof oordeelt dat gedaagde structureel niet voldoet aan de criteria inzake reisaanbiedingen. Gedaagde wordt veroordeeld om haar reclame-uitingen aan te passen.

Advocaat bij oneerlijke handelspraktijken
De regeling omtrent oneerlijke handelspraktijken is een implementatie van Europese wetgeving en dient om de consument te beschermen. Daarom mag de rechter de regels niet te strikt uitleggen. Ook het aanhaken bij handelsnamen van een ander bedrijf kan misleidend zijn. De Reclamecode Reisaanbiedingen is een vorm van zelfregulering van organisaties uit onder meer de reisbranche en luchtvaart. Behalve over misleidende prijzen, worden bij de RCC ook klachten behandeld over misleidende productinformatie.

mr. Thomas van Vugt

mr. Thomas van Vugt

Advocaat verbintenissenrecht & ondernemingsrecht bij AMS Advocaten
Naast mijn dagelijkse advocatenpraktijk ben ik als juridisch expert verbonden aan de zakelijke nieuwswebsite BusinessInsider.nl.
mr. Thomas van Vugt
mr. Thomas van Vugt

Reageer

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts
SLUIT
CLOSE