03/08/2020 14:44

Verhuurder mag vergoeding in rekening brengen aan huurder voor gebruik zonwering

De Rechtbank Den Haag heeft zich begin maart uitgelaten over de vraag of een verhuurder in de servicekosten aan een huurder een bepaald bedrag in rekening mag brengen voor het gebruik van zonwering. De rechtbank beantwoorde deze vraag positief. Claudia Janssens van Spaans Advocaten geeft uitleg.

Definitie servicekosten
Onder servicekosten verstaat artikel 7:237 lid 3 BW de vergoeding voor de in verband met de bewoning van de woonruimte geleverde zaken en diensten. Het gaat dus echt om de woonservicekosten, kosten die betrekking hebben met het in gebruik geven van de woning of de daarbij behorende onroerende aanhorigheden vallen buiten de servicekosten. Deze kosten vallen onder de huurprijs.

Vergoeding gebruik zonwering in de huurprijs of servicekosten?
In de zaak die aan de Rechtbank Den Haag werd voorgelegd, hadden de huurder en de verhuurder eerst al een bezoek aan de Huurcommissie gebracht. Kort gezegd vond de huurder het, ondanks dat hij dit samen met de verhuurder was overeengekomen, niet terecht dat hij in de servicekosten een bedrag voor het gebruik van de zonwering betaalde. De Huurcommissie oordeelde dat complexgewijs aangebrachte zonwering diende te worden aangemerkt als onroerende zaak en dat er om die reden geen vergoeding in de servicekosten met betrekking tot die zonwering kon worden opgenomen. Met andere woorden: die vergoeding moest uit de kale huurprijs komen. De verhuurder was het niet met het standpunt van de Huurcommissie eens en stapte naar de rechter.

Rechtbank Den Haag: zonwering roerende zaak, verhuurder mag vergoeding in rekening brengen
De kantonrechter heeft de verhuurder in het gelijk gesteld. Volgens de kantonrechter kon de zonwering niet worden aangemerkt als een bestanddeel van het gehuurde. De woning was zonder de zonwering immers niet incompleet en kon nog steeds volgens de bestemming worden verhuurd. De zonwering zou ook simpel aan een andere woning bevestigd kunnen worden en zou ook zonder aanmerkelijke schade aan het gehuurde van de muren kunnen worden verwijderd. De zonwering was dus ook niet bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven en indien een opvolgend huurder dit wenste zou de zonwering vrij makkelijk kunnen worden verwijderd. De verhuurder was dus gerechtigd om een vergoeding voor het gebruik van de zonwering op te nemen in de servicekosten.

Vragen aan een huurrecht advocaat over de servicekosten of andere vragen?
Heeft u vragen over de servicekosten? Wilt u weten wat u bij uw huurder in rekening kan brengen? Of wilt u weten hoe u kunt nagaan of uw verhuurder de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt? Neem bij die vragen en andere vragen die betrekking hebben op het huurrecht contact op met advocaat Claudia Janssens

mr. Claudia van Meurs-Janssens

mr. Claudia van Meurs-Janssens

Advocaat vastgoed- en bestuursrecht bij Köster Advocaten
Claudia is gespecialiseerd in het vastgoed- en bestuursrecht. In haar werk als advocaat vind ze het belangrijk om voor haar cliënt een reëel en helder beeld van de sterke en zwakke punten van de zaak te schetsen. Naast haar werk als advocaat is ze als penningmeester actief betrokken geweest bij de Jonge Balie Flevoland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT