06/06/2020 00:49

Schuldeiser, incasseer alsnog uw vordering op personen na beëindiging faillissement

Als u een vordering heeft op een failliet, is het goed om te weten dat er een verschil is tussen het verhalen van uw vordering op een failliete rechtspersoon en een failliete natuurlijk persoon.
Indien u te maken heeft met een failliete rechtspersoon, en de schuld of een gedeelte daarvan kan niet worden betaald, dan is het na beëindiging van het faillissement einde oefening. Het enige wat u nog kunt doen is de BTW over het niet betaalde gedeelte van de vordering terugvragen bij de fiscus en dat is het dan. De vennootschap houdt op te bestaan en de vordering of het restant daarvan is niet meer incasseerbaar.

Is de schuldenaar een natuurlijk persoon? Incasseer na faillissement uw vordering alsnog.
Bij een faillissement van natuurlijke personen is dat anders. Na het faillissement herkrijgt u als schuldeiser, behoudens omzetting naar de schuldsanering, weer het recht van executie. U kunt dus weer individueel trachten uw vordering te incasseren.

Wacht hier overigens niet te lang mee. Uw vordering kan namelijk verjaren. Voor de incasseerbaarheid en verjaring van vorderingen maakt het daarbij verschil of er in het faillissement al dan niet een verificatievergadering is gehouden.

Incasso en verjaring na verificatievergadering
Wanneer in een faillissement uitgekeerd kan worden aan concurrente schuldeisers dan wordt een zogenaamde verificatievergadering gehouden. Er wordt in deze vergadering gecontroleerd of de ingediende vorderingen kloppen. De schuldenaar kan vorderingen betwisten en schuldeisers kunnen elkaars vordering betwisten. Wordt uw vordering niet betwist, dan wordt deze opgenomen op de lijst van erkende vorderingen. Vervolgens ontvangt u het gedeelte van de vordering dat betaald kan worden.

Het voordeel van erkenning van de vordering in het faillissement op de verificatievergadering is dat het onbetaald gebleven gedeelte van de vordering pas 20 jaar na vastlegging van de verificatievergadering in het proces-verbaal verjaart.

Het proces-verbaal van de verificatievergadering levert bovendien een executoriale titel op. Het is dus niet meer nodig dat u nog eens naar de rechter stapt. Met een door de rechtbank afgegeven grosse (afschrift) van het proces-verbaal van de verificatievergadering kunt u rechtstreeks naar de deurwaarder.

Oppassen voor verjaring na opheffing bij gebrek aan baten
ls het faillissement daarentegen is opgeheven bij gebrek aan baten (dat wil zeggen dat de kosten van het faillissement de baten overtreffen), moet u als schuldeiser echter opletten. Voor u het weet, is uw vordering verjaard. Immers, de meeste vorderingen verjaren na vijf jaar. De verjaring loopt namelijk door tijdens het faillissement.

Wat gebeurt er als uw vordering tijdens het faillissement zou verjaren? De wet bepaalt voor deze situatie dat vorderingen waarvan de verjaringstermijn afloopt tijdens het faillissement deze zes maanden na afloop daarvan verjaren.
Dat betekent, met andere woorden, dat u, als u een brief ontvangt dat het faillissement is opgeheven bij gebrek aan baten u onmiddellijk moet controleren wanneer uw vordering verjaart.

Verjaring stuiten
Vaak is snelheid geboden als u uw vordering nog wilt incasseren. Zo nodig dient u de verjaring te stuiten. Want het kan zo maar zijn dat de schuldenaar op dat moment geen verhaal biedt, maar dat kan enige jaren later best anders zijn. Ik adviseer om stuitingsbrieven aangetekend te verzenden en het ontvangstbewijs te bewaren, aangezien bewijs van de ontvangst van de stuiting nodig is op het moment de schuldenaar zich op verjaring beroept.

Over de Auteur
Deze blog is een gastbijdrage van mr. Klaartje Beerlage. Zij is als advocaat verbonden aan RWV Advocaten in Leiden. Sinds haar beëdiging in 2004 voerde Klaartje aanvankelijk een algemene praktijk, maar specialiseerde zich vervolgens via aanvullende opleidingen, praktijk en lidmaatschappen in insolventierecht, en ondernemingsrecht in brede zin. Dankzij haar ervaring als curator heeft Klaartje kennis van uiteenlopende rechtsgebieden en branches.

Redactie

Redactie

Onze redactie houdt je dagelijks op de hoogte van actuele en relevante juridische ontwikkelingen, uitpraken en nieuws.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT