06/06/2020 00:38

Geen factuur en geen betaaldatum op de aanmaning, maar toch rente!

Er was eens een bouwbedrijf dat voor een klant een fitnesscentrum zou ontwerpen, werkzaamheden aan woningen zou verrichten en een bouwvergunning zou aanvragen. Halverwege het project gaf de klant aan niet meer met het bouwbedrijf door te willen/kunnen gaan. Dat kan, maar het bouwbedrijf wilde wel betaald krijgen voor alles wat zij al gedaan had en had daar ook recht op.

Het bouwbedrijf stuurde de klant geen factuur. Wel stuurde zij een ingebrekestelling, waarin zij de ontwerpkosten, de kosten projectmanagement, de verbouwingskosten per woning en de btw had vermeld. In die ingebrekestelling had zij ook geen uiterste betaaldatum opgenomen.

Vanaf dertig dagen na betalingsverzoek rente verschuldigd, ook zonder factuur
Op grond van een Europese richtlijn moeten alle EU-lidstaten ervoor zorgen dat als er in de overeenkomst geen uiterste betaaldatum is opgenomen, in ieder geval dertig dagen na ontvangst van de factuur of een gelijkwaardig betalingsverzoek alsnog (handels)rente gaat lopen. Na verloop van tijd kan dat bedrag fors oplopen, want anders dan de wettelijke rente van 2%, kent de handelsrente in Nederland een tarief van 8,05%.

In artikel 6:119 lid 2 Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat vanaf in ieder geval dertig dagen na ontvangst van de factuur (handels)rente verschuldigd is, maar staat niets vermeld over een gelijkwaardig betalingsverzoek.

Het oordeel van de Hoge Raad dat ook (handels)rente verschuldigd is vanaf (minimaal) dertig dagen na ontvangst van een betalingsverzoek, ook als er geen factuur is verstuurd, verbaast dan ook niet. Mocht uw klant dus stellen dat hij geen factuur, maar alleen een betalingsverzoek heeft ontvangen en daarin geen uiterste betaaldatum stond, weet dan dat de rente een maand later al is gaan lopen. Stel dat het om een forse vordering gaat die al vier jaar open staat, dan kan het erg prettig zijn te weten dat de rente dus ook al vier jaar lang oploopt.

Over de auteur
Deze bijdrage is afkomstig van mr. Marco Anink, sinds 2008 als advocaat verbonden aan RWV Advocaten in Leiden. Marco richt zich in het bijzonder op fusies en ruzies, de afwikkeling van faillissementen, advisering van bedrijven in moeilijkheden, financiering en zekerheden, herstructureringen en doorstarts. Ook zet hij zich in voor cliƫnten die benadeeld zijn door een bank wanneer die haar zorgvuldigheidsplicht niet nakomt.

1 Reactie op Geen factuur en geen betaaldatum op de aanmaning, maar toch rente!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT