ADVERTENTIE

 

Hoe beperkend is een concurrentiebeding in de praktijk?

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid mogen werkgevers geen concurrentiebeding meer toepassen bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (artikel 7:653 BW). Hierop is één uitzondering mogelijk: het beding is nodig vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze belangen moeten dan wel schriftelijk gemotiveerd worden èn schriftelijk aan de werknemer worden verstrekt. De wetgever is niet heel duidelijk als het gaat om wat we moeten verstaan onder zwaarwegende belangen, het is dan ook de rechtspraak die hier invulling aan moet geven.

De praktijk
Hoewel een concurrentiebeding bindend is kunnen de gevolgen van het beding beperkt worden. Dit kan bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een nieuwe baan en je nadeel van het concurrentiebeding ondervindt bij het aangaan van een nieuw dienstverband en de (oud)werkgever onvoldoende belang heeft bij het beding.

Voorbeeld: stel je werkt bij een damesmodezaak in een drukke stad en wilt gaan werken bij een herenmodezaak enkele straten verderop. In het concurrentiebeding is bepaald dat je tot 2 jaar na vertrek bij de damesmodezaak soortgelijke werkzaamheden niet mag uitvoeren in een andere modezaak in dezelfde stad. Je zou op basis van dit beding dus niet in dezelfde functie mogen gaan werken bij de herenmodezaak en een boete als gevolg van overtreding riskeren.

In dit en soortgelijke geval(len) kun je (zonder advocaat) aan de kantonrechter vragen om het concurrentiebeding te beperken of zelfs te vernietigen. Dit recht heeft iedere werknemer op basis van het derde lid van artikel 7:653 BW. Hier staat dat een rechter het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk kan vernietigen indien de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld (in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever). In het aangehaalde voorbeeld hierboven zou de rechter het beding dus kunnen beperken waardoor de persoon zonder problemen bij de herenmodezaak kan gaan werken.

Vergoeding
In een aantal gevallen zal de rechter het beding niet beperken of vernietigen. Dit zal bijvoorbeeld niet gebeuren als de belangen van de werkgever zwaarder wegen. Indien de werknemer als gevolg hiervan financieel nadeel ondervindt dan kan het zijn dat een rechter de werkgever de opdracht geeft dit te compenseren door middel van een vergoeding.

Boete
Ook al kunnen de gevolgen van een concurrentiebeding in de praktijk goed beperkt worden, denk niet te makkelijk over het concurrentiebeding. Overtreding hiervan kan tamelijk eenvoudig bestraft worden met een (hoge) opeisbare boete.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Initiatiefnemer Rechtblog
Selwyn Donia is de initiatiefnemer van Rechtblog.nl. In het dagelijks leven ondersteunt hij organisaties en particulieren bij arbeids(markt)vraagstukken. Regelmatig blogt hij over het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADVERTENTIE

 

TWEETS

 

ADVERTENTIE