18/06/2019 07:20

Klokkenluiders beter beschermd door nieuwe klokkenluidersregeling

Werknemers en/of vrijwilligers die (ernstige) misstanden op het werk aankaarten zullen naar verwachting per 1 juli beter worden beschermd. Voorwaarde is dat bij een misstand het maatschappelijk belang in het geding is. De Eerste Kamer heeft het voorstel Wet Huis voor klokkenluiders op 1 maart 2016 na hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

Het uitgangspunt is dat een (mogelijk) misstand eerst intern wordt gemeld zodat een organisatie in staat wordt gesteld om zelf onderzoek te doen en de misstand weg te nemen. Als dit geen effect heeft of de werknemer kan geen interne melding doen dan kan de werknemer de misstand extern melden. Voor externe meldingen wordt een ‘Huis voor klokkenluiders’ in het leven geroepen. Dit Huis, een bijzonder zelfstandig bestuursorgaan, krijgt een afdeling advies en een afdeling onderzoek die los van elkaar functioneren. Het is voor organisaties verplicht om na een melding mee te werken aan een onderzoek.

Klokkenluidersregeling
Werkgevers met meer dan 50 personen in dienst zijn verplicht om een klokkenluidersregeling in te voeren. Hierin moet onder andere worden opgenomen hoe een organisatie omgaat met interne meldingen van (vermoedelijke) misstanden en bij wie dit kan worden gemeld.

Rechtspositie
Een werknemer die een melding doet mag niet vanwege zijn melding worden benadeeld in zijn rechtspositie. Deze bescherming geldt niet alleen tijdens maar ook na de behandeling van de melding. De klokkenluider moet wel zorgvuldig hebben gehandeld en te goeder trouw zijn.

Privacy
Het melden van misstanden gaat vaak gepaard met het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen deze persoonsgegevens alleen worden verwerkt als hiervoor een grondslag in de wet kan worden gevonden.

Selwyn Donia

Selwyn Donia

Initiatiefnemer Rechtblog
Selwyn Donia is de initiatiefnemer van Rechtblog.nl. In het dagelijks leven ondersteunt hij organisaties en particulieren bij arbeids(markt)vraagstukken. Regelmatig blogt hij over juridische zaken die hij in de praktijk tegenkomt of interessant vindt.

1 Reactie op Klokkenluiders beter beschermd door nieuwe klokkenluidersregeling

  1. Klokkenluidersregeling is een lachertje je word met de grond gelijk gemaakt en alles word uit de kast gehaald om je te vernietigen. Verslagen van gesprekken worden verdraait of zo aangepast dat het aan je zelf zoals je gedrag ,je werk noem maar op . De juristen van de bond kunnen het ook niet aan en zoeken de gemakkelijkste weg. Conclusie je bent ten dode opgeschreven. Het werk wat je altijd met liefde heb gedaan word je afgenomen. zwijgen is beter dan eerlijk zijn daar ben ik wel achter gekomen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.




SLUIT
CLOSE