ADVERTENTIE

 

Koopovereenkomst woning moet schriftelijk

Koop en verkoop van een woning aan een particuliere koper moet schriftelijk. Verkoper of koper kunnen zich er op beroepen dat mondelinge overeenstemming over de verkoop van de woning niet bindend is. Een vastgoed advocaat krijgt daar regelmatig vragen over. Bij koop van een huis wordt eerst mondeling overeenstemming bereikt tussen koper en verkoper. Vaak met tussenkomst van een makelaar. Dat er is geen sprake van een rechtsgeldige overeenkomst. De koopovereenkomst moet schriftelijk aangegaan zijn door koper en verkoper. Na mondelinge overeenstemming kan ook een particulier verkoper zich nog terugtrekken van de koop. Lees ook: mag verkoper afzien van ondertekening koopcontract woonhuis?

Medewerking verkoper ondertekening koopovereenkomst 
In de praktijk is er discussie geweest of de verkoper van zijn kant gebonden is aan een mondelinge koopovereenkomst van een woonhuis. Volgens de Hoge Raad (uitspraak 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU7412) beschermt het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW de particuliere koper èn de particuliere verkoper. Als mondeling overeenstemming is bereikt over de verkoop van een woonhuis aan een particuliere koper dan kan ook de particuliere verkoper zich erop beroepen dat deze mondelinge overeenkomst niet geldig is en weigeren zijn medewerking te verlenen aan het opmaken en onderteken van een koopakte. De particuliere verkoper kan niet door een rechterlijk vonnis  gedwongen worden mee te werken aan de schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst.

Terugtrekken verkoper en vordering schadevergoeding 
Alleen bij zeer bijzondere omstandigheden kan dat een beroep van de verkoper op het ontbreken van een schriftelijke vastlegging van de bereikte wilsovereenstemming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Niet onredelijk is als verkoper kiest voor een koper die een hoger bod doet of de koper kiest voor een ander woning. De Hoge Raad heeft bepaald dat als er zich zo’n bijzonder omstandigheid voordoet dat koper of verkoper eigenlijk wle had moeten meewerken aan ondertekening van het koopcontract dat dan alleen schadevergoeding gevorderd kan worden van de partij die medewerking aan de koopovereenkomst weigert.

Na schriftelijke koopovereenkomst drie dagen bedenktijd
Het is kortom altijd verstandig om een schriftelijke (standaard)overeenkomst op te stellen direct nadat mondelinge overeenstemming is bereikt. Dit is de enige weg die zekerheid biedt. Na ondertekening van de overeenkomst begint de wettelijke bedenktijd te lopen van 3 dagen, waarbinnen de koper alsnog (zonder opgaaf van reden) van de koop af kan komen. Als de overeenkomst eenmaal op schrift is gezet, is het voor de koper verstandig om de koopovereenkomst in te schrijven in het Kadaster. Als de koop is ingeschreven is de koper beschermd, en kan de verkoper het huis binnen een periode van zes maanden niet aan een ander leveren. Ook is de koper binnen deze periode beschermd tegen beslagleggers die zich ten laste van de verkoper op de woning willen verhalen.

Over de auteur
Deze blog is een bijdrage van mr. Mark van Weeren, als advocaat verbonden aan Blenheim Advocaten in Amsterdam. De vastgoedpraktijk van Mark richt zich op de thema’s bestuursrecht, bouwrecht en al hetgeen betrekking heeft op vastgoed, de leefomgeving en ruimtelijke ordening.

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADVERTENTIE

 

TWEETS

 

ADVERTENTIE