21/11/2018 19:48

Schadevergoeding voor gehoorschade

Als een werknemer schade oploopt in het werk, moet hij aantonen dat de werkgever de zorgplicht niet in acht heeft genomen. De werknemer moet op tijd protesteren en tijdig een claim indienen. Een uitspraak van Rechtbank Den Haag d.d. 3 februari 2016 geeft goed aan hoe zo’n zaak kan verlopen. Advocaat Paul Snijders geeft uitleg.

Lawaai
Werknemer was tot 2010 werkzaam bij een bedrijf waar hij aan lawaai werd blootgesteld. Tot 2006 heeft had hij geen gehoorbescherming gekregen. In 2000 kreeg hij klachten in verband met oorsuizen. In 2005 en 2006 uitte hij zijn huisarts opnieuw klachten van hoofdpijn, oorsuizen en duizeligheid. In 2006 had hij depressieve klachten, stress, oorsuizen en duizeligheid. In 2007 bleek hij gehoorverlies te hebben. In 2010 kreeg hij een WIA-uitkering toegekend op basis van volledige arbeidsongeschiktheid.

Verjaring
De werkgever beriep zich in de procedure op verjaring, omdat de klachten al vanaf 2000 bekend waren. De werknemer verweerde zich door te stellen dat hij pas zekerheid kreeg over de oorzaak van zijn gehoorklachten nadat FNV een onderzoek had ingesteld.

De kantonrechter oordeelde dat de werknemer vanaf 2000 vele klachten had, die ook een niet werkgerelateerde oorzaken konden hebben. Ook waren de klachten niet direct merkbaar. Pas in 2007, toen er een audiogram was gemaakt en de KNO-arts lawaaischade constateerde, ontstond het vermoeden dat de oorzaak in de arbeidsomstandigheden kon zijn gelegen. Het beroep dat de werknemer te laat was met het indienen van zijn claim werd verworpen.

Klachttermijn
Ook was de vraag aan de orde of de werknemer op tijd had geprotesteerd bij de werkgever over het tekortschieten in de zorgplicht (artikel 6:89 BW). Omdat de werknemer pas in het najaar van 2011, naar aanleiding van onderzoek door FNV, te weten kwam dat de geluidsbelasting op zijn werkplek normoverschrijdend was, heeft hij zijn werkgever na een half jaar aansprakelijk gesteld. Ook dat vond de kantonrechter geen onredelijke termijn.

Normen
De werknemer moest vervolgens stellen en bewijzen dat zijn schade in de uitoefening van zijn werkzaamheden is ontstaan. De werkgever op zijn beurt zou dan moeten aantonen dat hij voor veilige arbeidsomstandigheden heeft gezorgd.

Arbeidsinspectie
Het gehoorverlies was veroorzaakt door lawaai. Ook stond vast dat de werknemer bij zijn werkzaamheden was blootgesteld aan meerdere lawaaibronnen, terwijl de werknemer bij zijn werkzaamheden geen gehoorbescherming had gedragen tot november 2006. De Arbeidsinspectie had overtredingen van de toepasselijke normen geconstateerd. Daarmee had de werknemer aannemelijk gemaakt dat hij de gehoorschade tijdens zijn werkzaamheden had opgelopen. Geluidsniveaus boven de 80 dB(A) worden schadelijk geacht voor de gezondheid. Deze niveaus werden overschreden. Pas in 2006 werd gehoorbescherming aangeboden aan de werknemers. Dat was onvoldoende. Wegens schending van die zorgplicht was de werkgever aansprakelijk voor de schade. Die werd begroot op € 20.000,– (als voorschot).

mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Ik richt mij hoofdzakelijk op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.
mr. Paul Snijders
mr. Paul Snijders

Reageer

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts
SLUIT
CLOSE