ADVERTENTIE

 

Straffen en vrijspraak voor diefstal sieraden en geheime filmopnamen

De Alkmaarse rechtbank heeft op vandaag uitspraak gedaan in de zaken tegen de vijf verdachten. In juli 2014 zouden diefstallen zijn gepleegd en in het geheim filmopnamen zijn gemaakt tijdens twee nachtelijke feesten in het huis van aangevers die op Snapchat zouden zijn geplaatst.

Verdachte R.
R. is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uren wegens heling van nephorloges tijdens de eerste feestnacht en de heling van dure horloges en andere waardevolle goederen, die tijdens de tweede feestnacht waren weggenomen. Verdachte is vrijgesproken van het heimelijk filmen van aangeefster. Dit geldt ook voor de openbaarmaking van andere filmpjes.

Verdachte De S.
In de zaak van verdachte De S. waarin hem verweten wordt, dat ook hij heeft deelgenomen aan de diefstal van een grote hoeveelheid sieraden is de officier van justitie op 10 november 2016 al niet ontvankelijk verklaard, omdat eerder voor die beschuldiging een sepot was toegezegd. De S. wordt veroordeeld voor het in het geheim filmen van aangeefster en het plaatsen van het filmpje op Snapchat. Daarmee heeft hij de privacy van aangeefster ernstig geschonden en dit heeft voor haar ook ingrijpende gevolgen gehad. De S. moet een werkstraf van 80 uren verrichten en aan aangeefster 7.000 euro aan smartengeld betalen.

Verdachte Van R.
Van R. is vrijgesproken van de diefstal van nephorloges tijdens het eerste feest. Wél heeft deze verdachte zich schuldig gemaakt aan de heling van deze nephorloges. Van R. is verder vrijgesproken van de diefstal van onder andere dure horloges tijdens het tweede feest. Ook van de heling van een iPad en een horloge is verdachte vrijgesproken. Het bezit daarvan staat wel vast maar Van R. had de intentie om de goederen aan de aangever terug te geven, zodat niet van heling kan worden gesproken. De rechtbank heeft Van R. een werkstraf van 70 uren opgelegd.

Verdachte G.S.
G.S. is ook veroordeeld tot een werkstraf van 70 uren. Hij heeft een oorbel gestolen en daarvoor heeft hij een lade van een kast open gebroken. Van de beschuldiging dat hij met anderen nog veel meer sieraden heeft gestolen, is G.S. vrijgesproken.

Verdachte C.
C. is van alle beschuldigingen vrijgesproken. De rechtbank ziet geen bewijs voor zijn betrokkenheid bij de diefstal van onder andere dure horloges. Voor de heling van deze goederen is ook geen bewijs aanwezig.

Strafmotivering
Bij alle veroordelingen heeft de rechtbank bij de strafmaat laten meewegen dat de strafbare feiten zijn gepleegd tijdens feesten waar de verdachten als uitgenodigde gasten aanwezig waren. Straf verminderend heeft gewerkt dat de feiten bijna tweeënhalf jaar geleden zijn gepleegd en de verdachten toen op jonge leeftijd waren. Ook heeft de rechtbank de straffen gematigd gelet op de onevenredige belangstelling in de media voor deze strafzaken. Voor de meeste verdachten geldt dat zij door de strafzaken ongewild in de schijnwerpers zijn komen te staan. In de zaak van De S. heeft de rechtbank geen rekening gehouden met de publiciteit, omdat deze verdachte met de openbaarmaking van het filmpje de publiciteit in de hand heeft gewerkt. In de zaak van R. heeft de rechtbank erbij stil gestaan dat min of meer bekende personen in de Nederlandse samenleving bij een verdenking meer aandacht krijgen dan anderen. Ook voor R. geldt echter dat hij voor onschuldig wordt gehouden totdat een veroordeling is uitgesproken. De rechtbank heeft echter de indruk dat dit uitgangspunt in de media op de achtergrond is geraakt. Ook in de zaak van R. heeft de rechtbank daarom de straf gematigd.

Bron: De Rechtspraak

Redactie

Redactie

Onze redactie houdt je dagelijks op de hoogte van actuele en relevante juridische ontwikkelingen, uitpraken en nieuws.

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADVERTENTIE

 

TWEETS

 

ADVERTENTIE