03/06/2020 07:21

Verkoper huis moet mededeling doen over overlast bejaarde buren

Een verkoper van een woning is verplicht om alles wat hij weet en wat belangrijk kan zijn voor de koper te vertellen. Geldt dat ook voor het gedrag van de buren? Advocaat Paul Snijders van Witlox Snijders Advocaten in Amsterdam geeft uitleg.

Overlast
Een koper kan geld terugvorderen als een verkoper overlast door de buren niet voldoende kenbaar heeft gemaakt.

Koop
Betrokkenen hadden een twee-onder-één-kap woning gekocht. Na de koop bleek dat er veel overlast was van de – bejaarde – buren, met name tussen 23.00 en 01.00 uur: ruzie, schreeuwen, schelden en slaan. Daarnaast ondervindt de buurt overlast van grote groepen vogels die door de buren worden gelokt omdat zij voedsel buiten zetten.

Mededelingsplicht
Aan de makelaar was alleen maar verteld dat de buren oudere mensen waren. Het Hof oordeelde dat de verkoper een mededelingsverplichting had om de kopers te informeren over het gedrag van de buren, omdat dit van belang was voor het aangaan van de koopovereenkomst. Nu de verkoper dit heeft nagelaten, hebben de kopers terecht een beroep op dwaling gedaan.

Dwaling
Het hof oordeelde dat de kopers niet op dezelfde voorwaarden een koopovereenkomst zouden hebben gesloten, als zij door de verkoper juist geïnformeerd waren over het gedrag van de buren en de overlast. Het hof nam bij de schade als uitgangspunt de fictieve koopprijs die de kopers zouden hebben willen betalen als zij op de hoogte waren geweest van de overlast en de duur van de overlast. Hiervoor was een deskundige aangewezen. Ook nam het hof mee dat de overlast in 2006 is geëindigd door het vertrek van de buren. Dit alles leidde tot een geschat nadeel van € 75.947,-. Dat bedrag moesten de verkopers aan de kopers betalen.

De uitspraak is van Gerechtshof Amsterdam van 8 november 2007 en gepubliceerd op 8 maart 2016.

mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Ik richt mij hoofdzakelijk op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT