18/06/2019 19:08

Afspraak is afspraak, ook op Marktplaats

Een van de belangrijkste rechtsbeginselen wordt in Latijn aangeduid met “Pacta sunt servanda”, en betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. Met andere woorden: de afspraken die middels een overeenkomst worden gesloten moeten dus worden nagekomen. Als je iets koopt, heb je recht op levering daarvan. Dat geldt natuurlijk ook op Marktplaats, zo blijkt uit een recente uitspraak. Advocaat verbintenissenrecht Robert van Ewijk bespreekt het vonnis.

Koopovereenkomst speedboot komt tot stand via telefoon
De gedaagde in deze zaak heeft op 16 januari 2016 zijn speedboot op Marktplaats te koop gezet. Diezelfde dag heeft de eiser in deze zaak (de koper) diverse keren contact met de verkoper, onder meer via WhatsApp. Op enig moment bereiken ze overeenstemming. Zo schrijft de verkoper “Hij is voor jou voor € 4.650 en ik repareer hem”, waarop de koper antwoordt: “Deal!”, waarmee dus een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Verkoper negeert overeenkomst en verkoopt voor hoger bod
De verkoper krijgt daarna echter steeds meer en hogere biedingen op Marktplaats. Hij deelt dat aan de koper mede, maar de koper geeft aan dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen, en dat hij de verkoper daaraan houdt. De verkoper negeert dat, en schrijft de koper: “Gezien je toon besloten de boot niet meer aan jou te verkopen.” In plaats daarvan verkoopt hij de boot voor een bedrag van € 5.400,- aan een derde.

Koper koopt boot alsnog van een derde
De koper vindt kort daarna alsnog een speedboot op Marktplaats, en betaalt daar een bedrag van € 9.000,- voor. Later blijkt dat het om dezelfde speedboot gaat. Daarom stelt de koper de verkoper aansprakelijk voor het verschil in de aankoopprijs. Volgens koper is dat de schade die hij heeft geleden als gevolg van het niet nakomen van de koopovereenkomst door de verkoper. Omdat de verkoper niet betaalt, dagvaardt de koper hem.

Rechter: verkoper moet schade vergoeden
De rechter is het met de koper eens. De verkoper had de overeenkomst na moeten komen, en omdat hij dat niet deed is hij schadeplichtig. De verkoper wordt daarom door de rechter veroordeeld om het verschil in koopsom (en enkele andere schadeposten) te vergoeden: in totaal, exclusief de proceskosten, een bedrag van € 5.288,-. Zuur voor de verkoper is dus dat hij onder de streep slechts € 112,- uit de verkoop heeft overgehouden.

mr. Robert van Ewijk

mr. Robert van Ewijk

Advocaat bij AMS Advocaten
Robert adviseert en procedeert met name op het gebied van verbintenissenrecht, waaronder het vastgoedrecht, huurrecht bedrijfsruimte en VvE-recht. Robert staat bij zijn cliënten bekend als een efficiënt werkende advocaat, die snel tot de kern van de zaak komt en daarbij de belangen van zijn cliënten altijd vooropstelt.
mr. Robert van Ewijk

1 Reactie op Afspraak is afspraak, ook op Marktplaats

  1. Afspraak is afspraak, een rechtelijke vonnis wordt door de politie genegeerd en hoeft zich niet en hoeft zich niet te verantwoorden. Advocaten rekken. de rechtsgang, gedupeerde wordt aan het lijntje gehouden.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE