14/12/2018 06:51

Geldprijs winnen tijdens schuldsanering, alles voor schuldeisers?

In de laatste maanden van haar schuldsaneringstraject wint een vrouw een groot geldbedrag in een loterij. De vrouw besluit een klein deel van het prijzengeld uit te geven, de rest draagt zij af aan haar bewindvoerder. Mag dat? Insolventierecht advocaat Heleen Ceelen bespreekt een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag waarin deze vraag voor lag.

Gewonnen geld naar schuldeisers en deel voor botox
Nadat ze in de laatste fase van haar schuldsaneringstraject vier prijzen van in totaal ruim 13.000 euro heeft gewonnen bij een loterij maakt de winnares uit eigen beweging een bedrag van 11.000 over naar de boedelrekening ten behoeve van haar schuldeisers. Het overige bedrag geeft zij uit, onder meer aan een botox behandeling. Deze gang van zaken komt enkele maanden later aan het einde van haar schuldsaneringstraject ter sprake tijdens de beoordeling door de rechtbank of het schuldsaneringstraject succesvol is doorlopen.

Verzuim van afdrachtsverplichting schuldsanering
De rechtbank oordeelt dat de vrouw alle door haar ontvangen gelden had moeten afdragen aan haar bewindvoerder. Door dat niet te doen is zij tekortgeschoten in de verplichtingen die voor haar gelden tijdens het schuldsaneringstraject, waardoor in beginsel een beëindiging van het schuldsaneringstraject (zonder ‘schone lei’) gerechtvaardigd zou zijn. Een beëindiging zonder schone lei betekent dat de resterende schulden na een succesvolle afronding van het wettelijke schuldsaneringstraject niet worden kwijtgescholden.

Rechtbank verlengt schuldsaneringstraject
Hoewel de vrouw in strijd heeft gehandeld met wettelijke verplichtingen die in het kader van het schuldsaneringstraject voor haar gelden en haar gedraging geen blijkt geeft van een saneringsgezinde houding weegt de rechtbank bij de beoordeling mee dat de vrouw het grootste deel van de prijs uit eigen beweging heeft overgemaakt en overige verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling voldoende is nagekomen. Aangezien de vrouw het door haar uitgegeven bedrag alsnog wil betalen maar hiertoe beperkte middelen heeft wordt besloten om het schuldsaneringstraject met 24 maanden te verlengen. Hierdoor wordt de vrouw in de gelegenheid gesteld om zich (opnieuw) te bewijzen en het resterende geld af te dragen.

mr. Heleen Ceelen

mr. Heleen Ceelen

Heleen heeft een brede interesse en is werkzaam op het gebied van het ondernemingsrecht, insolventierecht, arbeidsrecht, verbintenissenrecht en incasso.
mr. Heleen Ceelen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE