13/07/2020 07:41

Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand: meer behoefte aan toevoeging

Volgens de monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2016 was er vorig jaar een lichte stijging van het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand zichtbaar. Dit geldt voor zowel de nulde-, eerste- en tweedelijn. Hier staat een lichte daling in het aanbod tegenover. Het bereik van het stelsel lag in 2016 op 39% van de Nederlandse bevolking. In totaal werd er in 2016 bijna 345 miljoen uitbetaald aan vergoedingen voor toevoegingen (inclusief mediation, lichte adviestoevoegingen en bewerkelijke zaken).

Na een daling in 2015 nam het aantal klantactiviteiten bij het Juridisch Loket weer toe en steeg het aantal toevoegingen licht, hetgeen vooral kan worden toegeschreven aan een forse stijging op het gebied van asiel. Als de asielzaken buiten beschouwing worden gelaten dan zet de dalende trend die in 2014 en 2015 zichtbaar was zich voort.

Wat opvalt, is dat bij het Juridisch Loket vrouwen met hulpvragen licht zijn oververtegenwoordigd, terwijl dat onder de toevoegingsgebruikers vaker de mannen zijn. Al met al blijken kwetsbare burgers de weg naar en binnen het stelsel goed weten te vinden.

Met betrekking tot de advocatuur was er goed nieuws voor rechtzoekenden. Advocaten bleken ook in 2016 voldoende bereid om op toevoegingsbasis te werken.

Redactie

Redactie

Onze redactie houdt je dagelijks op de hoogte van actuele en relevante juridische ontwikkelingen, uitpraken en nieuws.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT