22/09/2019 04:04

Het PayPal-account in het faillissement

Veel bedrijven, vooral retailers, werken met PayPal om gemakkelijk internationale transacties te kunnen verrichten. De gebruiker stort het geld op zijn PayPal-account en kan door middel van dat account online betalen. Het bedrag wordt overgemaakt naar het PayPal-account van de ontvanger. Het is een (bank)rekening, maar net niet helemaal. Dus wat is de juridische status van een dergelijk account? Stel dat de retailer failliet gaat, moeten de inloggegevens dan aan de curator worden gegeven?

Wat is PayPal?
Als we kijken naar de Algemene Voorwaarden van PayPal, dan stellen zij een aanbieder van betaaldiensten te zijn. Volgens de Wet op het financieel toezicht is een betaaldienstverlener iemand die zonder tussenkomst van derden rechtstreeks betalingstransacties door de betaler aan de begunstigde verricht.

Het saldo dat op het PayPal-account van de gebruiker wordt weergegeven, vertegenwoordigt het bedrag aan elektronisch geld dat beschikbaar is voor betalingen via PayPal. Als de gebruiker een andere PayPal gebruiker wil betalen, machtigt hij PayPal om het elektronische geld van zijn saldo over te boeken naar het andere saldo, conform de betaalopdracht. De gebruiker heeft de mogelijkheid om het geld terug te storten naar een ‘gewone’ bankrekening.

Wat is e-geld?
Elektronisch geld (e-geld) wordt gedefinieerd als een geldwaarde a) die elektronisch of magnetisch is opgeslagen, b) die een vordering op de uitgever (bijvoorbeeld PayPal) vertegenwoordigt, c) dat is uitgegeven in ruil voor ontvangen geld, d) om betalingstransacties mee te verrichten en e) waarmee betalingen kunnen worden verricht aan een andere persoon dan de uitgever.

Dit zien we terug in een PayPal-account. Er wordt een bepaalde geldwaarde (het bedrag op het account) opgeslagen op de servers van PayPal. De gebruiker van het account heeft een vorderingsrecht op PayPal, namelijk door voor een bepaald bedrag (het beschikbare saldo) betalingen te kunnen verrichten. Dit vorderingsrecht heeft de gebruiker verkregen doordat hij PayPal heeft betaald en door het geld op het PayPal account te storten. Het saldo is bedoeld om betalingstransacties te verrichten met andere mensen.

Een ander bekende vorm van e-geld was de Chipknip, waarbij het e-geld elektronisch / magnetisch werd opgeslagen op de Chipkaart. In tegenstelling tot de Chipknip, wordt de toegang tot het beschikbare saldo niet verleend door middel van een kaart, maar door middel van een account met inloggegevens

Valt e-geld in het faillissement?
De boedel van de failliete onderneming omvat alle zaken en alle vermogensrechten die te gelde kunnen worden gemaakt. Het saldo op het PayPal account is, zoals net werd geconcludeerd, een vorderingsrecht op PayPal dat op geld waardeerbaar is. Zolang het saldo nog op het betreffende account staat en valt dit in de failliete boedel.

Inloggegevens verstrekken aan de curator
De bestuurder van een failliete onderneming heeft een inlichtingenplicht, waaronder ook het overleggen van de administratie valt. Daarnaast dient de bestuurder medewerking te verlenen aan het beheer en de vereffening van de boedel. De wetgever geeft aan dat onder deze medewerking ook moet worden verstaan dat aan de curator de nodige inloggegevens ter beschikking moeten worden gesteld.

Conclusie
De curator van nu moet er ook op bedacht zijn dat de failliete onderneming hoogstwaarschijnlijk een PayPal account of vergelijkbare faciliteiten bezit. Daarnaast zal hij om de inloggegevens moeten vragen en ervoor moeten zorgen dat deze gelden veilig gesteld worden.

mr. Adil Tariki

mr. Adil Tariki

Adil is als jurist werkzaam op de sectie handels- en ondernemingsrecht. Hij ronde met succes de master Nederlands recht, specialisatie privaatrecht af aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
mr. Adil Tariki
mr. Adil Tariki

Recente blogs van mr. Adil Tariki (overzicht)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT