04/06/2020 17:13

Recht op ontslagvergoeding bij verzwijgen nieuwe baan?

In een vaststellingsovereenkomst, waardoor een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt, wordt vaak de bepaling opgenomen dat de werknemer op het moment van het tekenen van dit contract geen concreet uitzicht heeft op het vinden van een nieuwe baan. Dit heeft alles te maken met de ontslagvergoeding, omdat de werkgever deze vergoeding niet zou willen betalen als blijkt dat de werknemer op korte termijn ergens anders aan de slag kan. Hoe groot is de kans dat een werknemer die zijn nieuwe baan verzwijgt, te maken krijgt met een rechts zaak van zijn ex-werkgever die de ontslagvergoeding (transitievergoeding) van de werknemer terug vordert? De rechtspraak over het verzwijgen van een nieuwe baan is niet helemaal eenduidig.

Verzwijgen nieuwe baan
Het Gerechtshof in Amsterdam heeft op 25 november 2014 overwogen dat een werkgever, als de werknemer heeft verzwegen dat hij kans op een nieuwe baan heeft, geen ontslagvergoeding aan de werknemer meer hoeft te betalen, mits de ontslagvergoeding een clausule bevat waardoor de werknemer verklaart bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst ‘geen concreet uitzicht te hebben op ander werk’. In dat geval bleek dat de werknemer al in vergaande onderhandeling met een andere werkgever was over een andere baan. Door dit ‘bedrog’ (het achterhouden van essentiële informatie over een nieuwe baan) was de werkgever bevoegd om de ontslagvergoeding niet uit te betalen.

Liegen
Blijkt een werknemer wel concreet uitzicht te hebben op een nieuwe baan, terwijl hij op een vraag heeft verklaard dat dit niet het geval zou zijn, dan kan dat aanleiding zijn voor de werkgever de beëindigingsregeling te vernietigen op grond van dwaling of bedrog.

Meldingsplicht
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 maart 2013 overwogen dat bij het beantwoorden van de vraag of een partij terzake van bepaalde relevante gegevens naar de in het verkeer geldende opvattingen een mededelingsplicht heeft, dan wel of hij die gegevens voor zich mag houden, moet worden gelet op ‘alle bijzonderheden van het gegeven geval’. Hierbij speelde mee dat er sprake was van een beëindiging van het arbeidscontract op initiatief van de werkgever. In een bespreking had de werknemer -conform de waarheid- verklaard dat hij ‘enkele sollicitaties had lopen’. Onder deze omstandigheden rustte naar het oordeel van het hof geen spontane mededelingsplicht op de werknemer ten aanzien van de fase waarin zijn sollicitaties zich bevonden. Als de stand van zaken in die sollicitatieprocedures op dat moment voor de werkgever beslissend was geweest voor de vraag of zij al dan niet de beëindigingsovereenkomst wenste te sluiten, had zij naar die stand van zaken moeten doorvragen. Zij heeft dat niet gedaan. De vordering van de werkgever tot vernietiging van de vaststellingsovereenkomst werd om die reden afgewezen.

Onderhandeling in vergevorderd stadium
De kantonrechter te Utrecht was iets strenger in de leer. Deze heeft op 21 september 2011 geoordeeld dat een werknemer die met zijn werkgever in onderhandeling is over een beëindigingsregeling, sowieso, ook als hij er niet naar wordt gevraagd, mededeling dient te doen van zijn onderhandeling over zijn nieuwe baan

  • als er een concreet uitzicht op het verkrijgen van een functie bestaat;
  • en wel in die zin dat niet in algemene termen een kans bestaat op het verkrijgen van een baan;
  • maar dat de onderhandelingen hierover in een zo vergevorderd stadium zijn;
  • dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat een concreet en op details uitgewerkt aanbod van de werkgever met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door de werknemer zal worden of al is aanvaard.

Gerichte vraag over nieuwe baan

  • Er is dus in ieder geval een mededelingsplicht als de werkgever tijdens de onderhandelingen over een beëindigingovereenkomst een gerichte vraag stelt over het hebben van vooruitzicht op nieuw werk (HR 17 januari 1997);
  • maar ook als deze vraag niet wordt gesteld, wordt er in de lagere rechtspraak een mededelingsplicht aangenomen, los van de door de werkgever gestelde vragen over een nieuwe baan.
mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Ik richt mij hoofdzakelijk op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.

3 Reacties op Recht op ontslagvergoeding bij verzwijgen nieuwe baan?

  1. En wat als er een proefperiode wordt overeengekomen en blijkt dat dan de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden? Wie is er dan het “haasje”??

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT