06/06/2020 01:09

Ruwe omgangsvormen op werkvloer reden voor ontslag?

Dat ruwe omgangsvormen reden kunnen zijn voor ontslag zal niet verbazen. Ontslag zal met name mogelijk zijn als er sprake is van buitensporig ruw gedrag. Maar wanneer is daar sprake van en maakt het daarbij uit hoe de gebruikelijke omgangsvormen zijn op de werkvloer? En welke omstandigheden kunnen nog meer een rol spelen? Twee voorbeelden uit de rechtspraak.

De scheldende vuilnisman
De kantonrechter te Rotterdam heeft op 18 december 2015 een uitspraak gedaan over een scheldende vuilnisman (ECLI:NL:RBROT: 2015: 10122). Wat was er aan de hand? De betrokken werknemer werkt sinds 1 maart 2006 bij afvalbedrijf AVR. Gedurende de periode 2012 t/m 2014 is werknemer veelvuldig ziek. Over zijn frequent ziek zijn heeft werknemer meerdere gesprekken met werkgever gevoerd. Bij die gesprekken heeft werknemer zich dikwijls op ongepaste wijze uitgelaten. Als klap op de vuurpijl heeft werknemer tijdens een bijeenkomst met 40 collega’s over een nieuw rooster luid de woorden gebruikt “jij kunt de tyfus krijgen met je rooster” en “Arbeit macht Frei”. Dat gaat werkgever te ver. Te meer omdat werknemer al eerder officiële waarschuwingen heeft ontvangen vanwege zijn houding en uitlatingen. Werkgever vraagt daarom ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

Kantonrechter: De incidenten in de periode 2012 t/m 2014 waarbij werknemer zich ongepast heeft uitgelaten vonden plaats tijdens besprekingen over werknemers ziek zijn en re-integratie. Gelet op de aard van deze gesprekken is het niet onbegrijpelijk dat de werknemer als man van de werkvloer met het daarbij behorende taalgebruik overtrokken reageerde en zijn woorden minder zorgvuldig heeft gekozen dan iemand die op bijvoorbeeld managementniveau werkzaam was en iemand die niet zijn baan op de tocht ziet staan.

De kantonrechter is dus van mening dat werkgever er rekening mee moest houden dat het taalgebruik op de werkvloer bij AVR ruwer is dan elders in de organisatie. In dat verband had van leidinggevenden en HR-medewerkers meer incasseringsvermogen verwacht mogen worden .

Omdat werknemer zich bovendien zorgen maakte over de re-integratie en het behoud van zijn baan valt het onaangepaste gedrag van werknemer hem niet zwaar aan te rekenen. De door werkgever gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt dan ook afgewezen

Ongepast gedrag van een schilder
De rechtbank Noord-Holland heeft op 11 mei 2017 uitspraak gedaan over ongepast gedrag van een schilder (ECLI:NL:RBNHO:2017:3665). De schilder is sinds 14 maart 1994 in dienst bij de werkgever. Op 9 december 2016 heeft de werknemer zich ziek gemeld. Vanaf februari 2017 is hij geleidelijk gaan re-integreren. Op 3 maart 2017 is de schilder tegen zijn leidinggevende uitgevallen, waarbij hij hem toeschreeuwde: “als je nou niet opflikkert, gooi ik deze emmer water over je heen” om vervolgens daadwerkelijk de emmer water over hem heen te gooien. Hierop heeft werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd bij de kantonrechter.

De kantonrechter oordeelt dat de schilder eerder gewaarschuwd is voor zijn opvliegend gedrag en dat het ‘emmer-water-incident’ niet door de beugel kan. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst ondanks het lange dienstverband van werknemer. Wel kent de kantonrechter aan de schilder 50% van de transitievergoeding toe vanwege de ernstige gevolgen die het ontslag kan hebben voor de schilder (vermoedelijke weigering ww-uitkering )

Conclusie
Het is lastig te voorspellen in welke gevallen van ‘ruwe omgangsvormen’ de rechter een ontslagaanvraag zal honoreren. Het hanteren van onbehoorlijk taalgebruik zal minder snel tot ontslag leiden als ruw taalgebruik op de werkvloer gebruikelijk is en wanneer werknemer zich zorgen maakt over zijn baan of ziek zijn. Ontslag ligt eerder in het verschiet als de werknemer zich niet beperkt tot onbehoorlijk taalgebruik, maar overgaat tot fysiek onbehoorlijk handelen (zoals het uitstorten van een emmer water).

mr. Edwin van Jaarsveld

mr. Edwin van Jaarsveld

Ik heb ruim 25 jaar ervaring als jurist in het arbeidsrecht, huurrecht en overeenkomstenrecht.
mr. Edwin van Jaarsveld

Recente blogs van mr. Edwin van Jaarsveld (overzicht)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT