ADVERTENTIE

 

Schade door ongeval met gehuurde bierfiets: wie is aansprakelijk?

Hoewel bij huurovereenkomsten snel wordt gedacht aan winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte, kunnen ook roerende zaken worden verhuurd. Denk bijvoorbeeld aan auto’s, maar ook aan plezierfietsen. De algemene regels van het huurrecht zijn ook van toepassing ook op de huurovereenkomsten van dergelijke zaken.

In de grote steden is het inmiddels een bekend fenomeen in het straatbeeld: de bierfiets, vaak gevuld met lallende toeristen of feestende vrijgezellen en voorzien van boxen waaruit luidruchtige muziek schelt. Voor tegenstanders, zoals de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, een doorn in het oog. Tegenstanders van de bierfiets zijn dan ook in diverse steden ten strijde getrokken tegen de bierfiets. In Amsterdam met succes, de bierfiets is vanaf 1 november 2015 namelijk verboden in de binnenstad. Dat is een bestuursrechtelijke kwestie, maar soms halen ook civielrechtelijke geschillen rond de bierfiets de rechter. Waar uitbundigheid, alcohol en het verkeer samenkomen, kunnen namelijk onveilige situaties in het verkeer ontstaan, met alle gevolgen van dien.

Zo deed de Rechtbank Oost-Brabant deed op 14 september 2017 uitspraak in een zaak waarin een in Eindhoven verhuurde bierfiets centraal stond. Die bierfiets was op een spoorwegovergang in botsing gekomen met een trein. Helaas niet zonder ernstige gevolgen, want bij dit ongeval kwam één persoon om het leven. De verhuurder van de bierfiets stelde de huurder aansprakelijk door de schade die de verhuurder door het ongeval had geleden.

De verhuurder van de bierfiets wilde dat de huurder de door hem geleden schade van € 16.576,30 zou vergoeden. Volgens de verhuurder was de huurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nagekomen door de bierfiets niet in goede staat te retourneren. Op grond van de algemene regels van het huurrecht is de huurder aansprakelijk voor schade die ontstaat door een aan hem toe te rekenen ‘tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst’. De huurder was echter van mening dat de verhuurder niet had voldaan aan zijn zorg- en inlichtingenplicht en vond dat de schade daarom voor eigen rekening van de verhuurder moest komen. De huurder deed in dat kader ook een beroep op dwaling en vorderde vernietiging van de huurovereenkomst.

De omstandigheden bij de verhuur van de bierfiets
Vast stond dat de verhuurder de huurder had voorgelicht over het gebruik van de bierfiets. De verhuurder had uitgelegd hoe de bediening van de bierfiets werkte en had ook uitleg gegeven over de positionering van de bierfiets op de weg. Verdere instructies over mogelijke gevaren bij drukte, smalle straten, passages en overgangen waren niet gegeven, maar de huurder had ook niet aangegeven hoe zulke instructies het noodlottige ongeval hadden kunnen voorkomen. De huurder vond verder dat de verhuurder hem had moeten vertellen dat er geen verzekering voor de bierfiets was afgesloten en dat de verhuurder hem in de gelegenheid had moeten stellen om een verzekering af te sluiten bij de huur van de bierfiets.

In de huurovereenkomst, die door de huurder niet was gelezen, waren echter wel bepalingen over aansprakelijkheid opgenomen. Volgens de rechtbank had de verhuurder geen verdergaande verplichting om de huurder verdere informatie over de (mogelijkheid van) verzekering van de bierfiets te verstrekken. De rechter ging dan ook niet mee in het verweer van de huurder dat de huurovereenkomst van de bierfiets diende te worden vernietigd, maar de algemene voorwaarden (die niet aan de huurder waren overhandigd) werden wel vernietigd.

Aansprakelijkheid voor het ongeval met de bierfiets
De rechter stelde de verhuurder in het gelijk: doordat de huurder de bierfiets niet ongeschonden had teruggebracht, was hij zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nagekomen en aansprakelijk voor de schade van de verhuurder. De rechter vond echter ook dat de verhuurder niet genoeg bewijs had geleverd in verband met de door hem geleden schade. Daartoe is de verhuurder alsnog in de gelegenheid gesteld. Er is nu dus nog geen duidelijkheid over het bedrag dat de huurder aan de verhuurder zal moeten betalen. Wordt vervolgd…

photo credit: afagen Beerbike Budapest via photopin (license)

mr. Claudia van Meurs-Janssens

mr. Claudia van Meurs-Janssens

Advocaat vastgoed- en bestuursrecht at Köster Advocaten
Claudia is gespecialiseerd in het vastgoed- en bestuursrecht. In haar werk als advocaat vind ze het belangrijk om voor haar cliënt een reëel en helder beeld van de sterke en zwakke punten van de zaak te schetsen. Naast haar werk als advocaat is ze als penningmeester actief betrokken geweest bij de Jonge Balie Flevoland.

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADVERTENTIE

 

TWEETS

 

ADVERTENTIE