04/06/2020 16:03

Werkgever eist enorme boetes voor overtreden concurrentiebeding

In deze zaak wisselen twee werknemers van baan. De nieuwe werkgever is een voormalig zusterbedrijf van de voormalig werkgever van de twee. De voormalig werkgever stelt – ruim een jaar later – dat zij hierdoor het concurrentiebeding hebben overtreden en vordert ruim 3,5 ton per persoon. De voormalig werknemers stellen dat er geen sprake is van ‘concurrerende werkzaamheden’. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt het arrest van het hof.

Werknemers hebben concurrentiebeding ondertekend
Twee senior projectleiders werken bij FMT Beheer BV (FMT), een bedrijf dat leegstaand onroerend goed beheert en transformeert. In de arbeidsovereenkomsten van de projectleiders bevindt zich een concurrentiebeding. Hierin staat dat zij niet op enige wijze (in)directe werkzaamheden mogen verrichten voor bedrijven die direct concurreren met de werkzaamheden van FMT. De opgenomen boete bedraagt € 5.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag, zolang de overtreding duurt.

Eén jaar na dato vordert voormalig werkgever tonnen
Beide werknemers nemen ontslag en gaan (per mei en juni 2013) werken voor Doc-Work BV, een voormalig zusterbedrijf van FMT, dat zich bezighoudt met de commerciële verhuur van onroerend goed. FMT stuurt beide personen op 1 augustus 2014 een brief met de mededeling dat zij het concurrentiebeding hebben overtreden door bij Doc-work te gaan werken. FMT vordert boetes van € 364.000,- en € 339.000,-. De kantonrechter wijst de vordering af, omdat er geen sprake is van directe concurrentie door Doc-work met de activiteiten van FMT. FMT gaat in beroep bij het hof.

Concurreert Doc-work direct met FMT?
Voor het beantwoorden van deze vraag is van belang of beide ondernemingen op dezelfde markt gelijkwaardige producten of diensten aanbieden. De advocaten van de werknemers stellen dat FMT onroerend goed beheert en transformeert en dat Doc-work zich bezig houdt met de commerciële verhuur van onroerend goed. FMT stelt dat zij zich óók bezig houdt met commerciële verhuur van onroerend goed en dus concurreert. De rechter komt tot de conclusie dat de strikte scheiding, zoals die er was ten tijde van Doc-work als zusterbedrijf van FMT, er niet meer is. De werkzaamheden zijn dus (deels) concurrerend.

Hebben werknemers concurrentiebeding overtreden?
Konden de werknemers weten of voorzien dat FMT zich ook zou gaan richten op commerciële verhuur? FMT toont met verschillende voorbeelden aan dat zij zich al tijdens het dienstverband van de twee werknemers bezighield met commerciële verhuur. Los van de voorzienbaarheid hadden beide werknemers het dus kunnen weten. Zij hebben het concurrentiebeding dus allebei overtreden.

Rechter matigt boete voor werknemers ondanks overtreding
De advocaten van de voormalige werknemers van FMT verzoeken om matiging van de enorme boete. De rechter stelt dat hij alleen kan matigen als de billijkheid dit eist. Omdat de boetes heel hoog zijn, de activiteiten slechts deels concurreren, de werknemers zich niet bewust waren van de overtreding, FMT minimaal acht maanden (nadat zij wist dat het beding overtreden was) heeft gewacht met de beschuldiging en er niet is gebleken dat FMT schade heeft geleden, matigt de rechter de boete tot € 15.000,- per persoon.

mr. Sander Schouten

mr. Sander Schouten

Advocaat bij AMS Advocaten
Sander is advocaat en partner bij AMS Advocaten in Amsterdam. Hij houdt zich voornamelijk bezig met procederen en adviseren op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht en arbeidsrecht. Ook heeft Sander ruime ervaring met herstructureringen, reorganisaties en civielrechtelijke procedures.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT