24/05/2019 13:26

WIA-uitkering, verbeurde dwangsommen en bezwaar maken

Als een bestuursorgaan van de overheid een besluit genomen heeft, kunt u, als u belanghebbende bent, daar bezwaar tegen maken. Het bestuurs-orgaan moet bij het nemen van zijn besluit op uw bezwaar uitgaan van de feiten zoals die op dat moment zijn. Feiten die nieuw zijn, moet het dus bij zijn besluit meewegen. Dit is de hoofdregel.

Uitzondering 1: de WIA-uitkering
U hebt een WIA-uitkering aangevraagd, maar het UWV heeft die geweigerd. U bent het hier niet mee eens en maakt bezwaar. Als het UWV een half jaar later het besluit op bezwaar gaat nemen, is uw gezondheidssituatie inmiddels aanzienlijk verslechterd. Moet het UWV hier – volgens de hoofdregel – rekening mee houden?

Nee, het mag met uw verslechterde gezondheidstoestand geen rekening houden. Het moet bij de heroverweging van zijn besluit wél rekening houden met nieuwe informatie over hoe uw gezondheidstoestand ten tijde van die weigering was.

Dus als uw gezondheidssituatie tijdens een bewaar- of beroepsprocedure verslechtert, kunt u het beste een nieuwe aanvraag indienen. U moet er dan in elk geval niet op hopen dat daar in de lopende procedure door het UWV of de rechter rekening mee gehouden wordt.

Uitzondering 2: de verbeurde dwangsom
U hebt een last onder dwangsom gekregen en maakt hier bezwaar tegen. Omdat u intussen niet aan de last voldoet, verbeurt u een flink bedrag aan dwangsommen. Vóórdat het bestuursorgaan zijn besluit op uw bezwaar neemt, hebt u de overtreding evenwel beëindigd.

Als het bestuur nu de hoofdregel toepaste, zou het in zijn besluit op bezwaar de last moeten intrekken (deze is immers niet meer nodig, omdat de overtreding beëindigd is). Daardoor zouden de verbeurde dwangsommen geen grondslag meer hebben, niet meer verbeurd of inmiddels onverschuldigd betaald zijn. Omdat dit onwenselijk gevonden wordt (de last onder dwangsom zou er zijn effect door verliezen), wordt ook in dit geval geen rekening met nieuwe feiten – lees: met het beëindigen van de overtreding – gehouden.

Uitzondering op uitzondering 2
Maar als de wetgeving intussen in uw voordeel gewijzigd is, geldt de hoofdregel weer wél. Dan moet het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit op uw bezwaar met die gewijzigde wetgeving rekening houden, met als mogelijke gevolg dat uw overtreding inmiddels geen overtreding meer is, de last ingetrokken moet worden en de dwangsommen niet meer verbeurd of onverschuldigd betaald zijn. Overigens komt deze uitzondering op de uitzondering bijna nooit voor.

Dus als u de last onder dwangsom onterecht vindt en u er écht last van hebt, kunt u het beste aan de voorzieningenrechter schorsing vragen, als dit tenminste kans van slagen heeft.

Over de auteur
Paul van Hoef is al ruim dertig jaar een betrokken en betrouwbare advocaat. Zijn praktijk is gevestigd in Venray. Als ervaren advocaat beschouwt hij het belang van zijn cliënten als zijn belang, hij stopt pas als alle wegen zijn benut. Paul is ijzersterk als het aankomt op het oplossen van juridische puzzels. Vervolgens kan hij dit duidelijk uitleggen, waardoor u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Hierdoor kan Paul u goed bijstaan om een juridisch conflict te voorkomen of te winnen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE