13/07/2020 08:13

ARAG Rechtsbijstand verliest procedure tegen trouwe klanten

ARAG Rechtsbijstand is door de rechtbank Midden-Nederland bij uitspraak d.d. 24 april 2018 (gepubliceerd 8 mei 2018) veroordeeld in een procedure waarin ARAG ten onrechte geweigerd had om verzekerden -die al bijna 20 jaar (!) verzekerd waren- rechtshulp te bieden conform de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. ARAG had overeenkomstig de polisvoorwaarden gebruikelijke en normale kosten moeten vergoeden maar weigerde dit ten onrechte.

In de procedure werden de trouwe klanten van de verzekeraar die zich niet konden verenigen met de weigering door ARAG bovendien ten onrechte door ARAG weggezet als zeer lastig/kritisch:

(…) “Uit de door ARAG geschetste gang van zaken rond de behandeling van het dossier rijst het beeld op van verzekerde en haar echtgenoot als zeer kritische cliënten (…)”

De rechtbank deelt de visie van ARAG niet.

Ook is de rechtbank van oordeel dat “de tekst van de (lees: oude) verzekeringsvoorwaarden duidelijk en niet voor meerdere uitleg vatbaar is. Kosten van een externe advocaat die normaal en gebruikelijk zijn komen ongelimiteerd voor vergoeding in aanmerking“.

Om de gehele uitspraak te lezen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:1908

Polisvoorwaarden gewijzigd na 2013
Rechtsbijstandverzekeraars hebben vanaf 2013 hun polisvoorwaarden gewijzigd na meerdere veroordelingen door het Europese Hof van Justitie. Er geldt volgens de rechtsbijstandverzekeraars op basis van de nieuwe polisvoorwaarden thans slechts dekking voor enkele duizenden euro’s voor externe rechtsbijstand. Hoogstwaarschijnlijk kunnen de huidige -zeer lage- dekkingsmaxima echter niet door de beugel. De premie betalende consument wordt hierdoor ernstig gedupeerd.

Rechtsbijstandverzekeraars al geruime tijd in opspraak
De rechtsbijstandverzekeraars en hun producten c.q. dienstverlening, waaronder de rechtsbijstandverzekering, zijn de afgelopen jaren keer op keer in opspraak geraakt. Het Europese Hof van Justitie, de Hoge Raad, diverse Gerechtshoven, diverse Rechtbanken en o.a. het TV-programma Radar hebben talloze keren bevestigd dat de dienstverlening omtrent de rechtsbijstandverzekering niet deugt. De rechtsbijstandverzekeraars hebben daar klaarblijkelijk maling aan.

Risico’s van de rechtsbijstandverzekering
Door de vele veelbelovende reclamecampagnes hebben inmiddels bijna 3 miljoen consumenten het product rechtsbijstandverzekering in huis gehaald. Er worden door de rechtsbijstandverzekeraars miljarden omgezet.

De meeste consumenten weten echter niet dat het product rechtsbijstandverzekering meestal overbodig (zie uitzending Radar d.d. 5 december 2016), erg duur, onvolledig en beperkt is. De consument betaalt hierdoor dus niet alleen hoge premies, eigen risico en/of eigen bijdragen maar door de lage dekkingsmaxima en beperkingen in verzekeringsvoorwaarden ook zelf de gemaakte externe advocaatkosten. De advocaatkosten worden overigens alleen gedekt voor werkzaamheden richting/tijdens een gerechtelijke procedure en tot het toepasselijke maximum.

Een consument zit vanwege de noodzaak van rechtshulp natuurlijk niet te wachten op aanvullende administratieve rompslomp en oeverloze discussies met de rechtsbijstandverzekeraars. Toch moeten consumenten daar wel rekening mee houden. Ook dit kwam ter sprake in de uitzending van Radar d.d. 5 december 2016. Bekijk hier de uitzending.

Indien gekozen wordt door behandeling van een jurist (met of zonder mr.-titel) van de rechtsbijstandverzekeraar, dan is het voor de consument goed te weten dat juristen van rechtsbijstandverzekeraars zeer hoge targets opgelegd hebben gekregen van de rechtsbijstandverzekeraars om dossiers af te wikkelen (ca. 350 dossiers per jaar afwikkelen).

De verzekeraar en de behandelaars van de verzekeraars hebben er dus belang bij om zoveel mogelijk te “schikken”. Het risico van “tunnelschikkingsvisie” van de behandelaar is hierdoor erg groot. Zo werd DAS rechtsbijstand onlangs veroordeeld tot betaling van € 115.000 NETTO vanwege het forceren van een schikking ten nadele van een consument: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8842

Zie ook: https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/das-moet-dikke-ton-dokken-wegens-slechte-rechtsbijstand.

Niet integer handelen rechtsbijstandverzekeringsbranche
Belangrijk is voorts dat de consument ervan op aan moet kunnen dat de partij die rechtsbijstand verleent “integer” is. Met name bij het tot stand brengen van een schikking moet de consument er op kunnen vertrouwen dat de belangen van de verzekerde goed worden betrokken, afgewogen en behartigd.

De rechtsbijstandverzekeringsbranche heeft de afgelopen jaren getoond niet integer te handelen. Zo werd onderzoek over de vrije advocaatkeuze door de rechtsbijstandverzekeringsbranche gefingeerd (!). De rechtsbijstandverzekeringsbranche viel door de mand. Lees hiervoor o.a.: http://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-vangt-bot-met-discussie-vrije-advocaatkeuze/

Vrije advocaatkeuze
Het Europese Hof van Justitie heeft diverse keren bevestigd dat verzekerden recht hebben op de vrije advocaatkeuze. Lees hiervoor o.a.: http://orangelegal.nl/das-rechtsbijstand-flink-door-het-stof-bij-het-europese-hof/

Rechtsbijstandverzekeraars hebben na arresten van het Europese Hof van Justitie hun verzekeringsvoorwaarden drastisch ingeperkt. Het recht op vrije keuze van advocaat/jurist wordt hierdoor zodanig beperkt dat er in redelijkheid geen sprake meer is van het volwaardige recht op vrije advocaatkeuze zoals nu juist bevestigd werd door het Europese Hof van Justitie.

Alternatief voor rechtsbijstandverzekering: spaarrekening
Consumenten kunnen hun premie-bedragen overmaken naar een spaarrekening en indien nodig/gewenst zelf zonder tussenkomst van een rechtsbijstandverzekeraar een advocaat naar keuze inschakelen.

Voordelen:

  • alleen kosten rechtsbijstand indien nodig
  • kwalitatief betere rechtsbijstand
  • integere rechtsbijstand
  • goedkoper
  • sneller: geen onnodige administratieve rompslomp en discussies

Over de auteur
Deze blog is een bijdrage van mr. Floris Zwartkruis, arbeidsrechtjurist bij Orange Legal. Orange Legal heeft ruime ervaring in het verlenen van (procedurele) rechtsbijstand en het verstrekken van juridisch advies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actuele kennis en (proces-)ervaring, o.a. opgedaan als advocaat binnen de top15 van de advocatuur.

1 Reactie op ARAG Rechtsbijstand verliest procedure tegen trouwe klanten

  1. Achmea Rechtsbijstand Tilburg
    Over fixed fee, stel dat je al 2 jaar de een of andere jurist hebt en deze heeft niets gedaan uit niets blijkt een opbouw van een dossier. Dus zijn kennis is nul! Stel hij werkt met een fixed fee tarief, weten doe ik het niet. Maar wat is als hij met de tegenpartij MS Amlin een onderonsje sluit om de verzekerde op te laten lopen, en Achmea met MS Amlin een afspraak maken onderling om zodoende de verzekerde te ontmoedigen. Bijv. MS Amlin schakelt zonder medeweten een expertise bureau in, die moet of dwingt je voor een medisch machtiging af te geven, niet doen dus want Achmea had dit al afgedwongen. De medisch adviseur wijst de zaak af, hoewel hij een fictief medisch dossier heeft. Hier is dus een éénzijdige expertise van Achmea geforceerd, en hier zal de rechter zo,n expertise afwijzen als niet onafhankelijk. Daarna komt MS Amlin met zijn expertise bureau, en op voorhand wordt ook deze casus afgewezen, en nu zal de rechter de medische adviseurs volgen en wijst de zaak af of naar de prullenbak. Daar sta je dan gelukkig heb ik MS Amlin niet gemachtigd, maar hoe dan verder. De pad stelling kun je openen door een geschillenregeling te vragen, dan mag jij een vrije keuze van een advocaat benaderen, maar zei gaan hem adviseren. Dus die advocaat kan geen second opinion doen door gebrek aan volledige medische kennis en bewijslast. Als je dit meldt bij Achmea wordt de geschillenregeling op Hold gezet. Hoe verder nu een 2e zaak aanmelden, dan proberen ze je te verleiden naar een klacht, want je kunt geen zaak starten naar een jurist van Achmea. Dit is Nederland!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT