18/06/2019 19:04

Dochter eist recht op afscheid overleden moeder in kort geding!

De meeste procedures gaan (uiteindelijk) over de knikkers: de ene partij eist geld van de andere partij. Maar soms komt er een zaak voorbij waarin iets opmerkelijk wordt gevorderd. In een recent kort geding bij de Rechtbank Groningen vorderden eisers van gedaagden informatie over de datum en tijd van de crematie van hun (schoon)moeder. Advocaat Thomas van Vugt licht deze unieke zaak toe.

Gedaagden weigeren informatie te verstrekken
De kwestie was als volgt. De (schoon)moeder van eisers en gedaagden was overleden. Gedaagden hebben eisers over dit overlijden ingelicht maar weigeren vervolgens informatie te geven over de uitvaart en waar de moeder ligt opgebaard. Gedaagden hebben alles op eigen houtje met de uitvaartverzorger geregeld en hem zelfs verboden eisers enige informatie te geven.

Vordering in kort geding
Eisers weten zich geen raad en starten een kort geding. Advocaat van eisers start veroordeling van gedaagden om informatie te verstrekken over het tijdstip en de plaats van de uitvaart. Daarnaast vordert de advocaat dat gedaagden worden veroordeeld toegang en gelegenheid te geven aan eisers om de uitvaart bij te wonen en aan hen de mogelijkheid te geven om afscheid van de moeder te nemen. En dit alles op straffe van een dwangsom.

Verhindering afscheid: onrechtmatig
De Voorzieningenrechter neemt met verbazing kennis van de zaak. Hij overweegt dat door gedaagden geen feiten gesteld zijn die kunnen rechtvaardigen dat eisers de mogelijkheid mag worden ontnomen om afscheid te nemen van de (schoon)moeder. Voor zover gedaagden hen die mogelijkheid wel ontnemen, handelen zij onrechtmatig.

Veroordeling op straffe van dwangsom
De vordering om afscheid te nemen wordt dan ook toegewezen. Omdat gedaagden ook tegen de rechter tijdens het kort geding geen informatie willen geven over de uitvaart, acht de rechter het noodzakelijk om aan de veroordeling een flinke dwangsom te verbinden. Sterker nog, de rechter geeft zelfs toestemming om de hulp van de sterke arm in te schakelen als gedaagden het vonnis niet nakomen.

Vordering bijwonen crematie afgewezen
De rechter wijst wel de vordering van gedaagden om de crematie bij te wonen af. De verstandhouding tussen partijen is ernstig verstoord. De gelijktijdige aanwezigheid van alle kinderen en hun echtgenoten zou hoogstwaarschijnlijk aan een waardige uitvaart in de weg staan. De voorzieningenrechter laat hierbij in het midden of en zo ja aan wie van partijen in overwegende mate een verwijt kan worden gemaakt van de verstoorde verstandhouding.

Machtiging inschakelen sterke arm
De rechter veroordeelt gedaagden om binnen een half uur na betekening van het vonnis aan de advocaat van eisers de plaats en het adres waar eisers afscheid kunnen nemen van de moeder door te geven. Voorts moeten gedaagden op twee tijdstippen eisers de gelegenheid geven zonder aanwezigheid van familie of anderen afscheid te laten nemen van de moeder. Tot slot worden eisers gemachtigd om de hulp van de politie in te schakelen wanneer zij op welke wijze dan ook worden gehinderd in de mogelijkheid om afscheid te nemen!

mr. Thomas van Vugt

mr. Thomas van Vugt

Advocaat verbintenissenrecht & ondernemingsrecht bij AMS Advocaten
Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, waaronder het ondernemingsrecht, het vastgoedrecht, het huurrecht bedrijfsruimte en mediarecht.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE