29/01/2020 10:52

Ontslag vanwege lidmaatschap Satudarah teruggedraaid

Het ontslag van een ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie vanwege zijn lidmaatschap van een chapter van de motorclub Satudarah wordt teruggedraaid. Daarmee is het dienstverband van deze ambtenaar vanaf de datum van zijn ontslag, 14 oktober 2014, hersteld. De Centrale Raad van Beroep komt tot dit oordeel omdat de gegevens waarmee de minister het ontslag heeft onderbouwd voornamelijk dateren van de periode ná 14 oktober 2014. Deze gegevens kunnen echter niet gebruikt worden om te oordelen dat de ambtenaar vanwege het lidmaatschap ook op 14 oktober 2014 al ongeschikt was voor zijn functie. Voor de beoordeling van de ontslagverlening is, volgens vaste rechtspraak, de situatie ten tijde van het ontslagbesluit bepalend.

Voorgeschiedenis
Op 29 september 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep beslist dat de Minister van Veiligheid en Justitie het ongeschiktheidsontslag van deze ambtenaar niet zorgvuldig heeft voorbereid en droeg de minister op een nieuwe beslissing te nemen. Op 19 mei 2017 nam de minister de beslissing om het ontslag te handhaven. De betrokken ambtenaar was het hier niet mee eens en ging hiertegen in beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Nieuwe situatie
Wat zich na de ontslagdatum heeft afgespeeld, rechtvaardigt alsnog de conclusie dat het lidmaatschap van de betrokken ambtenaar onverenigbaar is met zijn functie. De rechtbank Den Haag heeft echter op 18 juni 2018 beslist dat motorclub Satudarah met onmiddellijke ingang wordt verboden en ontbonden. Daarom is er geen sprake meer van lidmaatschap van de motorclub. Zou dat lidmaatschap nog hebben bestaan, dan had de minister van de ambtenaar mogen verlangen om met het oog op een terugkeer in zijn functie volledig afstand te doen van dat lidmaatschap en van contacten met alle betrokken personen van de chapter. Zou de ambtenaar dan nog steeds hebben volhard in zijn weigering om het lidmaatschap op te geven, dan had de minister de ambtenaar met ingang van een datum in de toekomst mogen ontslaan.

Nu het lidmaatschap van de ambtenaar als gevolg van omstandigheden buiten zijn invloedssfeer is weggevallen, is een nieuwe situatie ontstaan. De Centrale Raad van Beroep kan in deze uitspraak, die gaat over het ontslagbesluit uit 2014, niet verder op die situatie vooruitlopen. Het is aan de minister om zich daarover nader te beraden.

Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2018:1963

Bron: De Rechtspraak

Redactie

Redactie

Onze redactie houdt je dagelijks op de hoogte van actuele en relevante juridische ontwikkelingen, uitpraken en nieuws.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT