18/09/2019 13:49

Per mei 2018 ruimere vergoeding voor kosten advocaat

Voor het eerst in 14 jaar tijd zijn de advocaatkosten opnieuw geïndexeerd (met maar liefst 20%). Vanaf 1 mei 2018 worden de advocaatkosten dan ook ruimer vergoed in gerechtelijke procedures. Precieze indexatiepercentages zijn (nog) niet vrijgegeven, maar een snelle rekensom leert dat de indexaties per 1 mei 2018 ca. 20% bedragen en dus aanzienlijk zijn.

Door de recente indexering met maar liefst 20% worden de advocaatkosten in gerechtelijke procedures bij de rechtbank en het gerechtshof ruimer vergoed dan voorheen.. Dit is goed nieuws voor procespartijen die in rechte hun gelijk willen halen.

De liquidatietarieven zijn sinds de invoering per 1 september 1955 maar enkele keren geïndexeerd. Om die reden zijn de liquidatietarieven altijd achtergebleven in vergelijking met overige proceskostenvergoedingen die wel steeds (half)jaarlijks zijn geïndexeerd, zoals de deurwaarderskosten en het griffierecht.

De laatste indexatie van de liquidatietarieven dateerde van 1 november 2004 (16%). Eerdere indexaties dateerden van 1 januari 1992 (14%) respectievelijk 1 april 1998 (16%).

De indexatie van de liquidatietarieven geldt niet voor reguliere gerechtelijke procedures bij de kantonrechter. Het gemachtigdensalaris in kanton (salarissen in rolzaken kanton) is namelijk niet gewijzigd per 1 mei 2018.

Kosten advocaat worden berekend volgens liquidatietarieven
Liquidatietarieven zijn forfaitair vastgestelde vergoedingen voor de hoogte van het salaris van de advocaat in het kader van de proceskostenveroordeling. Het betreffen dus niet de daadwerkelijke advocaatkosten, die in de regel hoger zijn dan het toegewezen salaris op basis van het toepasselijke liquidatietarief.

De hoogte van het liquidatietarief is afhankelijk van de soort rechter die de zaak behandelt (kantonrechter, rechtbank, gerechtshof of Hoge Raad) en het financiële belang van de zaak. Bij zaken met lagere belangen is het liquidatietarief lager en bij zaken met hogere belangen is het liquidatietarief hoger. Hetzelfde geldt voor de soort rechter: bij een ‘hogere rechter’ zijn de liquidatietarieven hoger dan bij ‘lagere rechters’, zoals de kantonrechter.

Voor een overzicht van alle liquidatietarieven zie de liquidatietarieven per 1 mei 2018

Advocaatkosten in kort geding
Ook de advocaatkosten in kort geding worden ruimer vergoed per 1 mei 2018. Per deze datum is de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 mei 2018 namelijk herzien.

De vergoeding voor de advocaatkosten in kort geding bij de rechtbank (sector civiel) bedraagt nu € 633,00 per punt in eenvoudige zaken zonder ingewikkelde aspecten. In meer complexe zaken bedraagt deze vergoeding € 980,00 (gemiddeld) of € 1.470,00 (complex).

Voor een overzicht van alle advocaatkosten in kort geding per 1 mei 2018 zie de kosten in kort geding

Over de Auteur
Mr. Lucien Ridderbroek is advocaat bij e-Legal incasso advocaten te Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in civiel (proces)recht en in het bijzonder in het contractenrecht. Hij houdt zich in de praktijk vooral bezig met incasso, beslaglegging en gerechtelijke procedures in handelsgeschillen. Hij is auteur van het e-book Eerste hulp bij incasso (2018).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE