14/12/2018 06:50

Proceskostenoverzicht in civiele zaken per 2018

Wat kost een gerechtelijke procedure? Hoe hoog is het griffierecht? En welke advocaatkosten worden vergoed in het kader van een proceskostenveroordeling? Dit soort vragen worden mij vaak gesteld in de procespraktijk. Zo vaak dat ik jaarlijks aan het begin van het nieuwe jaar een overzicht samenstel voor ons kantoor waarin alle tarieven zijn verwerkt. Dus ook dit jaar weer gezien de indexaties van de griffierechten en deurwaarderskosten per 01-01-2018.

Anders dan in vorige jaren kwam dit jaar echter het idee op om het gebruikelijke tarievenoverzicht uit te breiden met alle tarieven die spelen in de civielrechtelijke procespraktijk. Dus niet alleen de gebruikelijke tarieven die jaarlijks wijzigen zoals de griffierechten en deurwaarderskosten, maar ook alle andere kosten die een jurist of advocaat voor handen moet hebben in de procespraktijk. Want het zijn nogal wat verschillende tarieven als je de staffels voor gemachtigdensalaris, liquidatietarief, nasalaris, wettelijke rente en proceskosten meetelt. Wist je dat het er meer dan 150 zijn?

Bij ons op kantoor merken we dat het proceskostenoverzicht praktisch werkt. Vragen van klanten over de hoogte van de proceskosten kunnen snel worden beantwoord. Daarnaast wordt niet vergeten aanspraak te maken op vergoeding van bepaalde proceskosten richting de wederpartij omdat al deze informatie binnen handbereik is met dit overzicht.

Alle reden dus om het proceskostenoverzicht te delen met alle andere procestijgers van Nederland.

Welke proceskosten bevat het overzicht?
Het overzicht bevat de volgende proceskosten:

  • Griffierechten sector kanton
  • Griffierechten sector civiel
  • Griffierechten gerechtshoven
  • Deurwaarderskosten (BTAG)
  • Gemachtigdensalaris (sector kanton)
  • Liquidatietarief (rechtbanken en gerechtshoven)
  • Nasalaris en nakosten

Daarnaast bevat het overzicht voor de volledigheid ook de:

  • Wettelijke rente
  • Incassokosten

Behalve de actuele tarieven per 01-01-2018 bevat het overzicht ook verwijzingen naar de bronnen op rechtspraak.nl en naar de relevante aanbevelingen van het LOVCK.

Welke proceskosten bevat het overzicht niet?
Het overzicht bevat enkel de proceskosten in civiele zaken in eerste aanleg en hoger beroep. Het overzicht bevat niet de griffierechten voor bestuurszaken, belastingzaken of cassatie. Ook de indicatietarieven voor IE-zaken zijn niet in het overzicht verwerkt.

Download het proceskostenoverzicht 2018
Het proceskostenoverzicht kan gratis worden gedownload van onze website (eventuele suggesties of tips kunnen ook via deze pagina worden doorgegeven).

Over de Auteur
Mr. Lucien Ridderbroek is advocaat bij e-Legal incasso advocaten te Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in civiel (proces)recht en in het bijzonder in het contractenrecht. Hij houdt zich in de praktijk vooral bezig met incasso, beslaglegging en gerechtelijke procedures in handelsgeschillen. Hij is auteur van het e-book Eerste hulp bij incasso (2018).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE