24/05/2019 13:23

Waarom je de uitbetaling van je WW-uitkering zou willen staken en kan dat?

Een antwoord op de vragen waarom je de uitbetaling van je WW-uitkering zou willen staken en of die mogelijkheid bestaat. Als je een nieuwe baan vindt, beëindigt het UWV in veel gevallen de WW-uitkering. Dat is echter niet altijd zo. Hieronder vertel ik je in welke gevallen de WW-uitkering doorloopt en wat de nadelen daarvan zijn.

Nieuwe baan gevonden
Je hebt geen recht meer op een WW-uitkering als het loon van je nieuwe baan 87,5% of meer dan het oude loon bedraagt. Het UWV zal de uitkering dan stopzetten. Maar als je minder dan 87,5% van het oude loon verdient, loopt de WW-uitkering door.

Nadelen van voortzetting van de WW-uitkering

  • Zolang de WW-uitkering loopt, lopen de verplichtingen die daaruit voortvloeien ook door. Je moet dus blijven solliciteren, zelfs als je al 38 uur werkt maar minder dan 87,5% van het oude loon verdient.
  • Ook moet je al je inkomsten doorgeven aan UWV. Zo blijf je verbonden aan het UWV, ook als je al een nieuwe baan hebt gevonden.
  • Je verspilt de door jou opgebouwde WW-duur. Zelfs als de WW-uitkering maar voor een klein gedeelte tot uitbetaling komt, rekent het UWV iedere maand als een volledige maand waarin je een WW-uitkering hebt genoten. Dat betekent dat het UWV deze periode aftrekt van de totale WW-duur die het jou heeft toegekend.

Voorbeeld
Je bent op 1 januari 2018 werkloos geworden. Het UWV heeft je een WW-uitkering voor de duur van achttien maanden toegekend die op 1 juli 2019 afloopt. Stel dat je na tien maanden een nieuwe baan met een looptijd van drie maanden zou vinden waarmee je minder dan 87,5% van het oude loon zou verdienen. Dat betekent dat je recht op een WW-uitkering doorloopt. Als je je na afloop van die periode opnieuw bij het UWV meldt, geldt dat je geen nieuwe WW-rechten hebt opgebouwd. Het UWV handhaaft de einddatum van 1 juli 2019, ondanks dat je gedurende drie maanden hebt gewerkt.

Je kunt je dus afvragen of de aanvulling van een WW-uitkering op je loon opweegt tegen het verbruiken van de WW-duur. Maar kun je het UWV verzoeken de WW-uitkering te staken?

Oude situatie (tot 1 april 2018)
Tot 1 april 2018 kon je het UWV weliswaar verzoeken de betaling van de WW-uitkering te staken, maar je WW-rechten liepen (op papier) dan wel door. De enige voordelen waren het wegvallen van de sollicitatieplicht en van de overige administratieve verplichtingen. UWV legt dat op zijn site ook uit.

Situatie sinds 1 april 2018
Sinds 1 april 2018 is dit veranderd. Sindsdien is het onder voorwaarden mogelijk de toekenning van de WW-uitkering te staken en zodoende opgebouwde WW-rechten te sparen in plaats van te verbruiken. Op de website van het UWV vind je de voorwaarden.

Onze tip: als je een nieuwe baan met een duur van zes maanden of minder vindt, is het goed na te denken over de vraag of het opmaken van de WW-duur opweegt tegen de aanvulling op je loon die je ontvangt in geval van voortzetting ervan. Werk je langer dan zes maanden? Dan is de beantwoording van deze vraag minder relevant omdat je dan nieuwe WW-rechten opbouwt (26-wekeneis).

Natascha Schenk

Natascha Schenk

Senior jurist sociale zekerheid bij Eerlijk met recht
Eerlijkmetrecht is de juridische sparringpartner van iedereen die wil weten waar hij of zij aan toe is. Wij hanteren geen ellenlange onleesbare adviezen en hebben oog voor jouw wensen en ambities.
Natascha Schenk

Recente blogs van Natascha Schenk (overzicht)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE