23/07/2019 20:30

Wanneer procedeert iemand onrechtmatig?

Het recht om te procederen is een groot goed. Daar mag dus niet snel aan getornd worden. Toch kan er in uitzonderlijke gevallen sprake zijn van onrechtmatig procederen. In dat geval pleegt de eisende partij een onrechtmatige daad jegens de gedaagde partij en dient hij daarom alle schade die hieruit voort vloeit te vergoeden. Wanneer is hier sprake van?

Misbruik van procesrecht
Er kan sprake zijn van misbruik van procesrecht als een iemand een kansloze zaak start. Daar is echter niet gauw sprake van. Iedereen heeft het recht om zijn vermeende geschil aan de rechter voor te leggen. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij iemand een kansloze zaak start of kansloze argumenten heeft. Onder bepaalde omstandigheden kan die persoon gehouden zijn om de zaak maar beter niet te starten.

De Hoge Raad heeft onder andere in 2012 geoordeeld dat er sprake is van onrechtmatig procederen als het instellen van de eis, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als de eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende of behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden. De rechter dient wel terughoudend te zijn bij het aannemen van onrechtmatig procederen.

Bepaalde argumenten in een veel later stadium in de procedure aanvoeren of herhaald procederen (zoals een herhaald kort geding) zullen iets eerder tot onrechtmatig procederen leiden. In dit soort gevallen wordt de wederpartij onnodig op kosten gejaagd.

Voorbeelden
In 2011 bij de Rechtbank Groningen vertraagde de gedaagde partij de procedure door alsmaar kansloze verweren te voeren, waardoor de proceskosten van de eisende partij bleven oplopen. Die kosten kwamen uiteindelijk voor rekening van de gedaagde partij.

In 2014 oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat er sprake was van onrechtmatig procederen wegens het starten van een kansloze zaak. Nadat de vader van een failliet was overleden, sprak zijn curator de nalatenschap aan. De failliet was echter onterfd en had geen recht op een deel van de nalatenschap. Niettemin besloot de curator om te gaan procederen. Nadat in de procedure het testament op tafel kwam, bleef de curator volharden. Omdat de curator de erfgenamen onnodig op kosten had gejaagd terwijl hij wist dat zijn zaak geen kans van slagen had, had hij onrechtmatig geprocedeerd, aldus de rechtbank. De curator moest alle proceskosten van de erfgenamen vergoeden.

In een wat extremer geval bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had de eisende partij tegen beter weten in onjuiste stellingen ingenomen, geprobeerd de rechtbank te misleiden met leugens, stukken vervalst en liegende getuigen opgevoerd. Alle kosten van de gedaagde partij die zagen op de verdediging tegen alle misleiding moesten dan ook volledig vergoed worden door de eisende partij.

Conclusie
Als een partij in een procedure tegen beter weten in onware stellingen inneemt en daarmee de andere partij onnodig op kosten jaagt, kan er sprake zijn van onrechtmatig procederen. In deze situaties dient de aansprakelijke partij de (proces)kosten van benadeelde partij te vergoeden. Laat u daarom goed adviseren over uw kansen en kosten in een procedure.

mr. Adil Tariki

mr. Adil Tariki

Adil is als jurist werkzaam op de sectie handels- en ondernemingsrecht. Hij ronde met succes de master Nederlands recht, specialisatie privaatrecht af aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
mr. Adil Tariki
mr. Adil Tariki

Recente blogs van mr. Adil Tariki (overzicht)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE