01/06/2020 10:04

Worden verschillende bestuursorganen als verschillende schuldeisers gezien bij een faillissementsaanvraag?

Een ministerie had een bestuurlijke boete uitgevaardigd en vroeg na uitblijven van betaling het faillissement aan. Als steunvordering werd een vordering van een ander bestuursorgaan opgevoerd, namelijk een vordering van de Belastingdienst. Dat moest voldoende zijn om het faillissement aan te vragen, toch? Nee! Twee of meer bestuursorganen vormen geen pluraliteit.

Wat is pluraliteit?
In mijn artikel ‘Pluraliteit bij de faillissementsaanvraag’ leg ik uit dat voor een faillietverklaring twee belangrijke voorwaarden gelden: de aanvrager moet een vordering hebben en de schuldenaar moet hebben opgehouden te betalen. Voor dit laatste is nodig dat er meer dan één schuldeiser is. Pluraliteit genoemd.

De Staat der Nederlanden betoogde aan het pluraliteitsvereiste te voldoen. Zij meende dat bestuursorganen zoals ministeries en de Belastingdienst verschillende schuldeisers zijn, net als bijvoorbeeld dochtervennootschappen in een concern. Daarnaast verwees de Staat naar het bestuursrecht, waarin bestuursorganen als verschillende rechtssubjecten worden beschouwd.

In het faillissementsrecht wordt pluraliteit beoordeeld aan de hand van privaatrechtelijk rechtssubjecten
Het faillissementsrecht is privaatrecht en op basis hiervan wordt beoordeeld of de verschillende schuldeisers aparte (privaatrechtelijke) rechtssubjecten zijn. Aangezien de Staat het (enige) rechtssubject is waar bestuursorganen onderdeel van uitmaken, maar geen zelfstandige dragers van rechten en plichten zijn, vormen twee of meer bestuursorganen dus geen pluraliteit. Ook niet als die bestuursorganen organisatorisch, budgettair of begrotingstechnisch in verregaande mate zelfstandig zijn.

Staat is een enkele schuldeiser
Voor de aanvraag van het faillissement heeft de Staat dus een twee of meerdere externe vorderingen nodig die onbetaald blijven. En uit mijn eerdere bijdrage blijkt dat zelfs dan nog succesvolle verweren mogelijk zijn.

Over de auteur
Deze blog is een bijdrage van mr. Mark Aukema, werkzaam als advocaat bij RWV Advocaten in Leiden. Binnen het kantoor geeft Mark leiding aan de sectie Insolventierecht. Daarnaast is hij tuchtrechter binnen de Raad van Discipline in Den Haag en plaatsvervangend rechter in Rotterdam.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT