25/05/2019 10:13

Ontslag op staande voet, na sluiten beëindigingsovereenkomst

Het komt vaak voor, dat een werkgever en een werknemer in overleg besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Partijen sluiten dan een vaststellingsovereenkomst waarin de afspraken rondom de beëindiging van het dienstverband, worden neergelegd.

Vaak wordt een werknemer nadat een vaststellingsovereenkomst is gesloten, vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden met het behoud van salaris. Wat mag een werknemer wel en niet in deze tussenliggende periode? Mag een werknemer in die tussenliggende periode werkzaamheden verrichten voor een ander? Dit is geheel afhankelijk van wat partijen zijn overeengekomen.

In een zaak die diende bij de rechtbank Rotterdam, oordeelde de kantonrechter dat een werknemer in die periode van vrijstelling van werk geen werkzaamheden elders had mogen verrichten, maar verbond daar geen gevolgen aan voor de werknemer. Wat was er aan de hand?

De werknemer en werkgever hadden een arbeidsconflict. Zij hebben met behulp van mediation hun arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigd. In de vaststellingsovereenkomst zijn afspraken neergelegd. Een van die afspraken was dat het verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten gedurende de arbeidsovereenkomst kwam te vervallen. Ook het concurrentie- en relatiebeding werd aangepast. Vanaf het moment dat de overeenkomst werd getekend, werd de werknemer vrijgesteld van het verrichten van werk.

Werknemer vindt vervolgens elders een baan. Dit is een baan bij een concurrent van zijn voormalig werkgever. Deze concurrent valt echter niet onder de reikwijdte van het concurrentiebeding. Er is geen verbod meer op het verrichten van nevenwerkzaamheden. De werknemer voelt zich dus vrij om deze werkzaamheden te gaan verrichten.

De werkgever is het er niet mee eens. Hij ontslaat de werknemer op staande voet. Natuurlijk start de werknemer een procedure. De kantonrechter stelt dat de werknemer, als goed werknemer, deze (neven)werkzaamheden niet had mogen verrichten vóór dat de arbeidsovereenkomst was beëindigd. Echter, dit levert geen dringende reden op om te komen tot een ontslag op staande voet. Partijen hebben uitgebreid met elkaar gesproken over de beëindiging van de samenwerking. Werkgever wilde niet meer dat werknemer werkzaamheden voor haar zou verrichten. Vandaar dat deze vrijgesteld was van werk en wel per direct.

Partijen waren zelf een gematigd concurrentie- en relatiebeding overeengekomen. Deze concurrent, viel niet onder het concurrentie- en relatiebeding. Het verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten was komen te vervallen. De werkgever heeft zelf goed na kunnen denken over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, aldus de rechter.

Om te komen tot een ontslag op staande voet, moet vastgesteld worden dat van de werkgever niet meer gevergd kan worden om het dienstverband tot aan de eerder overeengekomen einddatum, voort te laten duren. De werknemer was in februari 2016 werkzaamheden gaan verrichten voor een ander. Het contract zou beëindigd worden op grond van de vaststellingsovereenkomst, met ingang van juni 2016.

De kantonrechter was dan ook van mening dat van de werkgever prima gevergd kon worden dat het dienstverband door zou lopen tot juni 2016. De werkgever had dus pech. Hij moest alsnog het loon betalen over de maanden tot aan juni 2016. Ook moest de werkgever de overeengekomen ontslagvergoeding en alle overige afspraken uit de vaststellingsovereenkomst nakomen.

Welke les kunt u hieruit trekken? Het is van belang om bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst duidelijke afspraken te maken over de rechten en plichten die je over en weer hebt in de resterende periode van de arbeidsovereenkomst, maar ook in de periode daarna.

mr. Marcia Geerts

mr. Marcia Geerts

Marcia Geerts heeft ruime ervaring op de rechtsgebieden arbeids-, personen/familie-, straf-, verbintenissen- en sociaal zekerheidsrecht. Ze is sinds 2003 advocaat en heeft al meer dan 10 jaar haar eigen advocatenpraktijk.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE