ADVERTENTIE

 

Month: juli 2020

Veel crypto-ondernemers stoppen vanwege aanpassing Wwft. Kunt u nog (wel) cryptodiensten aanbieden?

Op 21 mei 2020 is de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD5) in Nederland geïmplementeerd. De AMLD5 en de daarop gebaseerde Nederlandse Implementatiewet AMLD5 hebben onder meer geleid tot een aanscherping en verbreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Drijft u een onderneming die gericht is op cryptovaluta, dan geldt vanaf

[AboutLaw podcast] Welke rol speelt de factor tijd bij de vaststelling van schade? (afl. 40)

In deze aflevering praten wij met Dr. Marnix Hebly over de rol van de factor 𝘵𝘪𝘫𝘥 bij vaststelling van schade. Schadevergoeding strekt ertoe de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin hij zou hebben verkeerd zonder aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis. Die gebeurtenis kan evenwel oorzaak zijn van allerlei feitelijke ontwikkelingen die zich gaandeweg met het

ADVERTENTIE

 

ADVERTENTIE