04/08/2020 03:46

Een adequaat beheer van intellectueel eigendom is door het coronavirus nog nooit zo belangrijk geweest: neem tijdig maatregelen

Het coronavirus brengt al veel ondernemingen in de (financiële) problemen en dit lijkt nog maar het begin te zijn. Hoe u als ondernemer handelt in aanloop naar (eventueel) zwaar weer kan in een later stadium van grote betekenis zijn. Dit geldt ook voor het beheer van rechten van intellectueel eigendom, zoals auteurs-, merken- en modellenrechten. Intellectuele eigendomsrechten vertegenwoordigen in veel gevallen een (verborgen) waarde binnen de onderneming. Het kan dan ook van wezenlijk belang zijn om in kaart te brengen over welk intellectueel eigendom uw onderneming beschikt en hoe u deze kunt beschermen.

Identificatie van intellectueel eigendom
U beschikt misschien wel over intellectuele eigendomsrechten, wellicht zelfs zonder dat u dat zelf doorheeft. Bepaalde intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen, ontstaan namelijk vanzelf door hun creatie of openbaarmaking. Daarnaast ontstaan uw intellectuele eigendomsrechten vaak door het werk van uw werknemers.

Allocatie van intellectueel eigendom
Zodra u een goed beeld heeft van de intellectuele eigendomsrechten binnen uw onderneming, doet u er verstandig aan erbij stil te staan waar deze zich precies begeven. Waarschijnlijk bevinden deze zich voor een groot gedeelte in uw werkmaatschappij. In turbulente tijden, zoals deze, zou uw werkmaatschappij echter in zwaar weer terecht kunnen komen. Financieel lastige tijden stellen uw werkmaatschappij sneller bloot aan eventuele beslagleggingen of zelfs een faillissement. In die gevallen lopen ook uw intellectuele eigendomsrechten gevaar. Intellectuele eigendomsrechten zijn immers vatbaar voor beslag en kunnen in een (eventuele) faillissementsboedel vallen. U kunt dit risico ondervangen door gebruik te maken van een IPHC.

IPHC: een ‘veilige’ plek voor uw intellectueel eigendom
Door uw (overdraagbare) intellectuele eigendom in een Intellectual Property Holding Company (IPHC) te plaatsen, houdt u deze uit de hierboven geschetste gevarenzone. Een holding-BV die geen andere activa bevat dan alleen intellectueel eigendom en waaruit geen activiteiten worden ontplooid, kent namelijk niet de (financiële) risico’s die een werkmaatschappij wel kent.

Een constructie van overdrachten en licenties
Hoe krijgt u de intellectuele eigendomsrechten in een IPHC? Nieuwe intellectuele eigendomsrechten, zoals nog te registreren merkenrechten, kunnen op naam van de IPHC worden gezet. Al bestaande intellectuele eigendomsrechten vragen om een overdracht van de werkmaatschappij aan de IPHC, waarvoor een akte is vereist. Om ervoor te zorgen dat uw werkmaatschappij de intellectuele eigendomsrechten gewoon kan blijven exploiteren en (waar gewenst) handhaven, zult u bovendien voor een licentieverlening van de IPHC aan de werkmaatschappij moeten zorgen.

De tijd dringt: zorg direct dat u uw (IE-)zaken op orde heeft
Als u pas naar het beheer van uw intellectuele eigendom gaat kijken zodra uw onderneming te maken krijgt met (grote) financiële problemen, bent u in veel gevallen te laat. Naarmate rechten van intellectueel eigendom korter vóór surséance van betaling en/of faillissement zijn overgedragen, is de kans groter dat dit stuit op problemen met een (eventuele) curator. Wacht dan ook niet te lang en schakel waar nodig een specialist in om u te helpen bij het identificeren van uw intellectuele eigendomsrechten en deze (in een IPHC) veilig te stellen.

Over de auteurs
Deze blog is een bijdrage van advocaat mr. Jasper Schnezler en juridisch medewerker Kelly Verheij. Zij zijn werkzaam bij RWV advocaten in Leiden. Met ongeveer dertig advocaten zijn zij al meer dan 125 jaar een betrouwbare partner voor cliënten. RWV advocaten heeft een overzichtelijk team van advocaten met korte lijnen en persoonlijke betrokkenheid en is groot in specialistische kennis op vrijwel alle rechtsgebieden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT