ADVERTENTIE

 

NOW-regeling: de tweede ronde

De NOW beoogt vanaf maart 2020 om werkgevers die omzet verliezen als gevolg van de coronacrisis tegemoet te komen voor loonkosten. De bedoeling is om hiermee zoveel mogelijk bedrijfseconomische ontslagen te vermijden. Er is besloten de NOW nogmaals voor drie maanden te verlengen vanaf 1 juni 2020. Omdat inmiddels duidelijk is geworden dat veel bedrijven zwaar en meer langdurig geraakt worden, heeft het Kabinet besloten de ‘ontslagboete’ te laten vervallen. Dit teneinde mogelijk te maken dat reorganisaties en personeelsreducties doorgevoerd kunnen worden, om in de nieuwe realiteit weer financieel gezond te worden.

Verval van de boete
Gedurende de eerste drie maanden van de NOW (maart tot en met mei) is als voorwaarde voor steun opgenomen dat niet in dezelfde periode ook bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd wordt. Wordt deze voorwaarde geschonden, dan geldt naast het verval van betreffende steungelden tevens een boete à 50%. Verval van deze voorwaarde per 1 juni 2020, in combinatie met aanhoudend omzetverlies voor veel bedrijven, maakt dat de deur openstaat voor reorganisaties met gedwongen ontslagen.

Het is daarom reëel om te verwachten dat in de zomer van 2020 een substantieel aantal bedrijfseconomische ontslagen doorgevoerd zal worden. Veelal zal door werkgevers getracht worden dit met een vaststellingsovereenkomst te effectueren. Als de werknemer daaraan niet mee wenst te werken, staat de mogelijkheid van een ontslagaanvraag bij UWV open, ook als gebruik gemaakt is van de NOW.

Het doel blijft om zoveel mogelijk ontslagen te vermijden; bij een bedrijfseconomisch ontslag wordt de NOW vanaf juni nog altijd wel gekort voor 100% van de te corrigeren loonsom. Hier bovenop wordt evenwel geen 50% boete meer toegepast die onder de eerste termijn wel van toepassing was. De normale ontslagregels en ontslagbescherming blijven in een dergelijke procedure van kracht.

Overige aanpassingen in de verlengde NOW
Voorts vallen de volgende aangepaste voorwaarden op die vanaf de tweede termijn in werking treden:
a. Er is geld beschikbaar om werknemers goed inzetbaar te houden: ‘NL leert door’;
b. Geen bonus of winstdeling aan directie (wel aan ander personeel buiten het bestuur);
c. Geen betaling van dividend en geen winstuitkering aan de aandeelhouders;
d. Geen inkoop van eigen aandelen.

mr. Roland de Graauw

mr. Roland de Graauw

Jurist arbeidsrecht at De Graauw Legal Services
Wij zijn een informeel en laagdrempelig juridisch advieskantoor dat volledig gespecialiseerd is in vaststellingsovereenkomsten.

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADVERTENTIE

 

TWEETS

 

ADVERTENTIE