Letselschade door medische fout; komt dit vaak voor?

2023-05-08
Adbull

Letselschade door medische fouten is een probleem dat helaas nog steeds vaak voorkomt in Nederland. Onderzoek heeft uitgewezen dat er jaarlijks tussen de 1.000 en 2.000 slachtoffers zijn van medische fouten. Dit zijn echter alleen de slachtoffers die zich melden bij een medisch adviseur of letselschade-expert, waardoor het werkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk hoger ligt. Ben jij getroffen door een medische fout? Laat je dan helpen door Juridicas!

Soorten medische fouten

Verschillende soorten medische fouten kunnen leiden tot letselschade, zoals een verkeerde diagnose, een fout bij een operatie, een verkeerde behandeling of het voorschrijven van verkeerde medicatie. Ook kan het gebrek aan informatievoorziening of communicatie tot letselschade leiden. Laat je in deze situaties altijd helpen door een letselschade expert. Je hebt namelijk recht op een vergoeding!

Het gevolg van letselschade door een medische fout

Letselschade door medische fouten kan zeer ingrijpend zijn voor het slachtoffer. Het kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten, arbeidsongeschiktheid en in sommige gevallen zelfs tot overlijden. Niet alleen het slachtoffer, maar ook zijn of haar naasten ondervinden hier de gevolgen van.

Wat kun je doen als je slachtoffer bent van een medische fout?

Als iemand slachtoffer is van een medische fout, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Een medisch adviseur of letselschade-expert kan hierbij helpen. Hij of zij kan helpen bij het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijke partij en het claimen van een schadevergoeding. Het is verstandig om dit zo snel mogelijk te doen, aangezien er in Nederland een verjaringstermijn van vijf jaar geldt voor het indienen van een schadeclaim.

Hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald?

De hoogte van de schadevergoeding die iemand kan ontvangen, hangt af van een aantal factoren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aard en ernst van het letsel, de duur van het herstelproces, de mate van arbeidsongeschiktheid en eventuele kosten die gemaakt moeten worden voor bijvoorbeeld medische behandelingen of aanpassingen in huis. Ook wordt er gekeken naar eventuele inkomensschade en immateriële schade, zoals pijn en verdriet.

Wat zijn de kosten van het inschakelen van een letselschade-expert?

Het inschakelen van een letselschade-expert brengt in de meeste gevallen geen kosten met zich mee. De kosten van de expert worden namelijk vergoed door de aansprakelijke partij, wat betekent dat het slachtoffer hier niet voor hoeft op te draaien. Het is dus belangrijk om bij letselschade door medische fouten zo snel mogelijk actie te ondernemen en een medisch adviseur of letselschade-expert in te schakelen.