05/07/2020 15:14

Corona en de zorgwetten, hoe zit het juridisch?

06/04/2020 10:29 0

Naar aanleiding van een motie van kamerlid Ploumen ingediend tijdens een plenair debat op 5 maart 2020 heeft het Ministerie van VWS een reactie uitgebracht waarin de verantwoordelijkheidsverdeling en beslissingsbevoegdheid […]

Betere bescherming schuldeisers tegen turboliquidatie

09/10/2019 14:36 0

Schuldeisers worden straks beter beschermd bij de snelle ontbinding van rechtspersonen zonder vereffening – de zogenoemde turboliquidatie – van┬ábedrijven die hen nog geld verschuldigd zijn. Momenteel blijft misbruik van turboliquidaties […]

Menzis procedeert tegen verzekerde om 14 cent

17/05/2019 21:04 0

Zorgverzekeraar Menzis heeft begin deze maand een verzekerde voor de rechter gesleept, omdat deze verzuimd had 14 cent te betalen. De verzekerde sloot een zorgverzekering af bij AnderZorg (onderdeel van […]

Ook rechters worstelen met de AVG

13/05/2019 13:54 0

Dat blijkt wel uit een recente uitspraak van de kortgedingrechter van de rechtbank Noord-Nederland. De zaak ging overigens helemaal niet over privacy of over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De zaak […]

Recht op compensatie bij vluchtvertraging

11/04/2019 14:34 0

De Europese Unie heeft een verordening ingesteld om u als consument te beschermen. Reeds meer dan 15 jaar zijn uw passagiersrechten vastgelegd in het Verdrag van Montreal en Verordening (EG) […]

1 2 3 15
SLUIT
SLUIT