11/07/2020 12:04

Wanneer kan je een retentierecht uitoefenen?

26/01/2019 09:04 0

Het retentierecht is een bijzonder opschortingsrecht van een schuldenaar. Als een schuldenaar (uit hoofde van een verbintenis) zaken onder zich heeft van de wederpartij, dan mag hij weigeren deze zaken […]

Afspraak is afspraak, ook op Marktplaats

10/03/2017 14:36 1

Een van de belangrijkste rechtsbeginselen wordt in Latijn aangeduid met “Pacta sunt servanda”, en betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. Met andere woorden: de afspraken die middels een overeenkomst worden […]

1 2 3 7
SLUIT
SLUIT