25/05/2019 09:26

FAQ / Wat betekent ‘niet ontvankelijk’ binnen een rechtszaak?

Een rechter kan iets ‘niet ontvankelijk’ verklaren. Dit betekent dat iets niet vatbaar is voor berechting. De rechter beslist over niet-ontvankelijkheid, bijvoorbeeld als een zaak te lang geduurd heeft of omdat de termijn waarbinnen hoger beroep binnen had moeten zijn, is overschreden.

In het bestuursrecht betekent ‘niet ontvankelijk’ dat een bezwaarschrift niet aan de formele wettelijke voorschriften voldoet bijvoorbeeld omdat het te laat is ingediend.

Posted in: Procederen

SLUIT
CLOSE