10/04/2020 09:22

Het PayPal-account in het faillissement

15/11/2017 11:40 0

Veel bedrijven, vooral retailers, werken met PayPal om gemakkelijk internationale transacties te kunnen verrichten. De gebruiker stort het geld op zijn PayPal-account en kan door middel van dat account online […]

Vernieuwde Arbowet per 1 juli. Wat verandert er?

27/06/2017 10:27 0

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: “Arbowet”). De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en de professionaliteit van […]

Let nog steeds op volstorting kapitaal bij oprichten BV

22/01/2016 12:37 0

Eind 2012, met de introductie van de zogenaamde ‘flex-BV‘, werd het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,- afgeschaft. Desalniettemin wordt een bepaald minimumkapitaal nog steeds gehanteerd. Dit minimumkapitaal brengt verplichtingen met […]

1 2 3 13
SLUIT
SLUIT