ADVERTENTIE

 

Tag: Recht & ondernemen

Werken met zzp-ers: gezagscriterium wordt verduidelijkt per 1 januari 2019

Minister Koolmees van SZW en staatssecretaris van Financiën hebben in een Kamerbrief van 26 november jl. laten weten dat de verduidelijking van het begrip gezag versneld wordt ingevoerd per 1 januari 2019. Het Handboek Loonheffingen wordt hierop aangepast. De vraag of een zzp-er onder gezag werkt is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Zeker omdat er

Eigen faillissement aanvragen om werknemer kosteloos te ontslaan: misbruik van faillissementsrecht?

Werknemers genieten onder normale omstandigheden ontslagbescherming. Zij kunnen niet zomaar worden ontslagen. En als het ontslag niet aan de werknemer zelf te wijten is, hebben zij recht op een transitievergoeding. Deze bescherming is nagenoeg afwezig in geval van het faillissement van de werkgever. Dit kan misbruik van faillissementsrecht in de hand werken. Advocaat insolventierecht Marco

Kabinet-Rutte III schrapt Wet DBA en introduceert opdrachtgeversverklaring

Op 1 mei 2016 trad de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking, die de daarvoor geldende en vertrouwde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verving. De Wet DBA is vanaf dag één bekritiseerd en lijkt geen lang leven te zijn beschoren. Uit het regeerakkoord blijkt dat kabinet-Rutte III de Wet DBA wil vervangen voor nieuwe regelgeving

Het PayPal-account in het faillissement

Veel bedrijven, vooral retailers, werken met PayPal om gemakkelijk internationale transacties te kunnen verrichten. De gebruiker stort het geld op zijn PayPal-account en kan door middel van dat account online betalen. Het bedrag wordt overgemaakt naar het PayPal-account van de ontvanger. Het is een (bank)rekening, maar net niet helemaal. Dus wat is de juridische status

Vernieuwde Arbowet per 1 juli. Wat verandert er?

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: “Arbowet”). De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en de professionaliteit van de bedrijfsarts te verbeteren. Hierbij staat preventie centraal.

Wetsvoorstel “het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen”

Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk dat grootbedrijven betaaltermijnen van meer dan 60 dagen opleggen aan leveranciers. De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 met dit wetsvoorstel ingestemd. Het voorstel is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn late betalingen (richtlijn 2011/7/EU). Arwin Mulderij van Mulderij bedrijfsjuristen geeft uitleg.

Openbaar pandrecht op vorderingen biedt zekerheden voor pandhouder

Een financier vraagt gewoonlijk zekerheden voor zijn lening. Vaak zijn deze zekerheden pandrechten. De financier wordt hierdoor pandhouder. Een pandrecht op vorderingen is gewoonlijk een ‘stil’ pandrecht. Dat wil zeggen dat dit pandrecht niet naar derden toe bekend wordt gemaakt en dat de schuldenaar/pandgever zelf de betreffende vordering kan innen en gewoon zijn bedrijf kan

Let nog steeds op volstorting kapitaal bij oprichten BV

Eind 2012, met de introductie van de zogenaamde ‘flex-BV‘, werd het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,- afgeschaft. Desalniettemin wordt een bepaald minimumkapitaal nog steeds gehanteerd. Dit minimumkapitaal brengt verplichtingen met zich mee – en dus ook interessante rechtspraak. Onlangs deed de rechtbank Midden-Nederland uitspraak vin een zaak die hierover gaat. Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler bespreekt

ADVERTENTIE

 

ADVERTENTIE