23/02/2020 21:55

Auw! Collega’s aansprakelijk voor val op natte werkvloer

In hoeverre bent u als werknemer verantwoordelijk voor uw collega’s? Deze verantwoordelijkheid reikt misschien verder dan u denkt. Dit blijkt ook recentelijk weer uit een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over de aansprakelijkheid van twee werknemers nadat een collega letselschade opliep toen zij tijdens werktijd uitgleed op een natte vloer.

Feiten
Het slachtoffer en haar twee collega’s zijn werkzaam in een spoelkeuken. Rechts naast de deur van de spoelkeuken staat een container. Het slachtoffer en haar collega’s zien ’s ochtends bij aankomst dat een van de vuilniszakken die op de container ligt heeft gelekt. Door de lekkage is er een natte vlek in de gang ontstaan. Wanneer de twee collega’s van het slachtoffer later in de ochtend de container met vuilniszakken weggooien roepen ze naar het slachtoffer dat zij uit moet kijken waar zij loopt want er ‘ligt drab op de grond’. In de tijd dat de collega’s het vuil wegbrengen en een sopje klaarmaken om de vloer schoon te maken glijdt het slachtoffer uit en loopt daarbij letsel op. Het slachtoffer spreekt haar collega’s en haar werkgever aan voor de opgelopen schade.

Kelderluik-arrest
De rechtbank beoordeelt of de collega’s onrechtmatig hebben gehandeld aan de hand van het Kelderluik arrest. Dit arrest van de Hoge Raad uit 1996 wordt veel door rechters gebruikt. In het Kelderluik arrest buigt de Hoge Raad zich over de vraag of iemand een onrechtmatige daad kan plegen door een situatie te creëren die voor derden gevaarlijk is. Vooral wanneer zij zelf niet opletten en onvoorzichtig zijn in hun handelingen.

In het algemeen geldt dat je moet opletten en voorzichtig moet zijn om ongelukken te voorkomen. Bepaalde veiligheidsmaatregelen moeten dan getroffen worden. Wanneer dit niet gebeurt, heeft de Hoge Raad in het Kelderluik arrest bepaald dat alleen aan de hand van de omstandigheden van het geval kan worden beoordeeld of achteloos of gevaarzettend (en dus onrechtmatig) door een persoon is gehandeld. Als leidraad geeft de Hoge Raad vier criteria:

• Hoe waarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid worden geacht?
• Hoe groot is de kans dat uit deze niet-inachtneming ongevallen staan?
• Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
• Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?

Waarschuwen is niet genoeg om gevaarzetting te beperken
In dit geschil werden de “Kelderluik criteria” door de rechtbank gebruikt om te toetsen of de collega’s onrechtmatig hebben gehandeld door een gevaarlijke situatie voor het slachtoffer in het leven te roepen. De vraag is of zij voldoende veiligheidsmaatregelen hebben genomen om het ongeluk te voorkomen.

Dit is volgens de rechtbank niet gebeurd. Uit de verklaringen van beide collega’s blijkt dat zij de vlek met een omvang van ongeveer 30 centimeter gezien hebben en dat zij zich het gevaar van uitglijden realiseerden. Beiden geven aan het slachtoffer gewaarschuwd te hebben voor de gladde vloer. De rechtbank oordeelt echter dat alleen het waarschuwen van het slachtoffer niet voldoende was.

De collega’s hadden er volgens de rechtbank rekening mee moeten houden dat het slachtoffer tijdens haar werkzaamheden zou kunnen vergeten dat de plaats glad was, zoals is gebeurd. Daarnaast wisten de collega’s dat het slachtoffer slecht Nederlands sprak zodat zij er rekening mee hadden moeten houden dat zij de waarschuwing niet heeft verstaan.

Doordat de collega’s van het slachtoffer meerdere malen langs de vlek zijn gelopen zonder de nattigheid op te ruimen hebben zij in strijd gehandeld met hun zorgplicht. Op grond hiervan zijn zij volgens de rechtbank aansprakelijk voor de schade die het slachtoffer als gevolg van de val heeft geleden. Naast de collega’s van het slachtoffer is ook de werkgever aansprakelijk aangezien de schade is ontstaan door een fout van zijn werknemers.

Ine Bakker

Ine Bakker

Masterstudent ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht
Ine is momenteel werkzaam bij De Advocatenwijzer. Tijdens haar studie is zij twee en een half jaar werkzaam geweest als juridisch medewerker bij B& Advocaten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT