14/07/2020 11:46

Moeders wil is Wet

Tijdens de zwangerschap, bij aangifte geboorte en ook later kan een kind worden erkend. Meestal gebeurt erkenning – door de vader – gelijktijdig met de aangifte geboorte bij de burgerlijke stand (gemeente huis). Het rechtsgevolg van erkenning is verkrijging van het formele ouderschap (familierechtelijke betrekking met het kind). Gezamenlijk gezag wordt niet automatisch verkregen door de erkenning, wel als ouders zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Erkenning is een wettelijke voorwaarde voor verkrijging gezamenlijk gezag.

Gezamenlijk gezag kan op eenvoudige wijze worden verkregen door aanvraag bij de griffie van de rechtbank in de buurt: op gezamenlijk verzoek van moeder en de erkenner! Bij de rechtbank en niet bij de gemeente: verschillende loketten. Erkenning bij de burgerlijke stand van de Gemeente: gezamenlijk gezag door aantekening in het gezagsregister bij de Rechtbank.

De aanvraag “gezamenlijk gezag” wordt vaak niet gedaan, vergeten of niet belangrijk, maakt niet uit: het is niet gebeurd.

Ongehuwde vaders zijn vaak niet op de hoogte van het feit dat moeder van rechtswege het eenhoofdig gezag uitoefent over het kind. Eenhoofdig gezag betekent dat de gezagsouder (moeder) alle gewichtige beslissingen betreffende het kind alleen mag nemen. Moeder heeft niet de toestemming van de “vader zonder gezag” nodig. Het gaat om beslissingen, zoals: waar verblijft het kind; naar welke school gaat het kind: welke medische behandelingen ondergaat het kind, enzovoort.

Niets aan de hand zolang de relatie goed is. Beslissingen worden gewoon samen genomen.

Helaas: veel relaties lijden schipbreuk en dan worden de onwetende vaders geconfronteerd met: moeders wil is wet. Letterlijk en wettelijk.

Moeder wil niet meer meewerken aan verkrijging gezamenlijk gezag. Moeder bepaalt het hoofdverblijf van het kind en welke omgang het heeft met de vader, die inmiddels elders woont. De rechtspositie van de vader is beroerd in rechterlijk procedures en bij problemen met Jeugdzorg. De vader is gedwongen bij verzoekschrift vervangende toestemming vaststelling gezamenlijk gezag te verzoeken. Hij heeft daarvoor een advocaat nodig. Veel gedoe en onnodige kosten en strijd. Niet in het belang van het kind!

Een spotje bij “SIRE” zou veel narigheid schelen en bezuinigingen opleveren. Zo simpel!

mr. Ivonne Wagenaar

mr. Ivonne Wagenaar

Als advocaat ben ik gespecialiseerd in het jeugdrecht (ots/uhp), familie- en personenrecht en mediation. Ons kantoor is gevestigd in Groningen en heeft ook een bezoekadres in Huizen.
mr. Ivonne Wagenaar

Recente blogs van mr. Ivonne Wagenaar (overzicht)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT