16/01/2019 05:26

Advocaat nodig? Uw verzekeraar betaalt!

Hoe werkt het nu? U wordt ontslagen. Gelukkig bent u verzekerd voor rechtsbijstand. U klopt aan bij uw verzekeraar, en dan? In de praktijk [tot op heden] is het zo dat de verzekeraar uw zaak inneemt. Zij beoordeelt wat er kan en moet gebeuren. U krijgt een rechtsbijstandverlener toegewezen. Die persoon gaat uw zaak, uw belangen behartigen.

Een ontslag, maar dat geldt ook voor ieder ander juridisch geschil, is heel ingrijpend. Het gaat ineens om U. Om uw belangen, uw toekomst, uw financiën.
U komt terecht in een wereld waar u gelukkig nooit mee te maken heeft gehad. Tot dit moment. U bent dus erg afhankelijk van de persoon die u bijstaat. Is er een klik. Geeft deze goed advies. Legt hij op begrijpelijke wijze aan u uit wat u kunt doen, wat uw kansen zijn, wat de risico’s zijn. Handelt hij snel. Maar vooral, heeft u vertrouwen in deze persoon.

Dat zijn nogal wat punten die van belang zijn in een relatie tussen u en de rechtsbijstandverlener. Moet u dan genoegen nemen met de persoon die u wordt toegewezen? Wat als u daar nu geen goed gevoel bij heeft? Of wat als u een advocaat kent, of via via hoort dat een bepaalde advocaat u goed zou kunnen helpen, kunt u dan de bijstand van die advocaat vragen? En wie betaalt dan de kosten?

Tot voor kort stelden rechtsbijstandverleners dat zij de zaak niet uitbesteden. Pas als er een procedure gevoerd moet worden waarbij een advocaat noodzakelijk is, wordt de zaak uitbesteed. De rechtsbijstandverlener bepaald of en zo ja op welk moment de uitbesteding plaats vindt. Maar ook voor welk onderdeel van de zaak een advocaat wordt ingeschakeld. Moet er beslag worden gelegd? Dan wordt een advocaat ingeschakeld. De rest van de zaak behandeld de rechtsbijstandverzekeraar weer. Omslachtig en niet efficiënt.

In zaken die door de kantonrechter of bestuursrechter worden behandeld kan ook iemand die geen advocaat is u ter zitting bijstaan. In die zaken stelden rechtsbijstandverzekeraars dat u dus genoegen moet nemen met de door hen aangewezen jurist. Wilde u wel een eigen advocaat, dan diende u de kosten zelf te betalen. Werd een zaak wel uitbesteed, omdat een advocaat noodzakelijk was, dan werd u bij de meeste verzekeraars doorverwezen naar een advocaat waar zij afspraken mee hadden. Weinig vrije keuze dus. U was afhankelijk van de keuze van de verzekeraar.

Een verzekerde van Das rechtsbijstand was het daar niet mee eens. Hij startte een procedure. Deze zaak is doorgevoerd tot aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft nu advies gevraagd aan het Europese Hof. De vraag is of een verzekeraar zich op het standpunt mag beroepen dat een verzekerde slechts recht heeft op bijstand door een advocaat op haar kosten als er een procedure gevoerd wordt waarbij een advocaat verplicht is. Verder komt aan de orde of een verzekerde dan zelf zijn advocaat mag kiezen.

Het Europese hof is er heel duidelijk in. Ongeacht de procedure en dus ongeacht de vraag of bijstand door een advocaat noodzakelijk is, een verzekerde heeft recht op bijstand door een advocaat of rechtsbijstandverlener naar zijn/haar keuze! De verzekeraar dient dekking te bieden.

Terecht! Zoals in het begin van dit artikel is aangegeven is het van groot belang wie uw belangen behartigt in een procedure. Zeker nu procedures veelal een grote invloed hebben op uw leven, is het noodzakelijk dat het recht gewaarborgd wordt dat het u vrij staat om zelf uw advocaat te kiezen.

Heeft u een juridisch geschil? Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? Wilt u zelf uw advocaat kiezen? Neem contact op met de advocaat van uw keuze. Zij kan en zal dit direct melden bij uw verzekeraar!mr. Marcia Geerts

mr. Marcia Geerts

Marcia Geerts heeft ruime ervaring op de rechtsgebieden arbeids-, personen/familie-, straf-, verbintenissen- en sociaal zekerheidsrecht. Ze is sinds 2003 advocaat en heeft al meer dan 10 jaar haar eigen advocatenpraktijk.
mr. Marcia Geerts
mr. Marcia Geerts

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE