ADVERTENTIE

 

Boekentip: Collectief arbeidsrecht deel 6

Enkele dagen terug is het boek ‘Collectief arbeidsrecht deel 6’ verschenen. Dit boek is geschreven door o.a. Rechtblog blogger en advocaat mr. Lennaert de Jong van AKD Advocaten. ‘Collectief arbeidsrecht deel 6’ vormt een onderdeel in een reeks die het collectief arbeidsrecht als onderwerp heeft. Het collectief arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de werkgevers- en werknemersorganisaties, de collectieve onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, de overheidsinvloed op deze onderhandelingen en het collectief actierecht.

Tijdens de huidige financiële crisis koppen kranten en nieuwswebsites regelmatig dat er cao-partijen zijn die de collectieve arbeidsovereenkomst willen openbreken. Er is kennelijk een behoefte om gemaakte (cao-)af spraken tussentijds te willen wijzigen en opnieuw willen onderhandelen over de gemaakte arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Deze tussentijdse wijziging kan zijn gebaseerd op een zogenoemde ‘openbreekclausule’. Met het opnemen van een dergelijke clausule geven de cao-partijen aan wat er mogelijk is indien bepaalde onvoorziene omstandigheden zich voordoen en een wijziging noodzakelijk is, maar zetten daarmee de poort open voor het hanteren van machtsmiddelen bij de nieuwe onderhandelingen. De ‘vredesplichtclausule’ kan als tegenhanger van de openbreekclausule worden gezien.

Met deze vredesplichtclausule verplichten de cao-partijen elkaar om tijdens de looptijd van de collectieve arbeidsovereenkomst het gebruik van machtsmiddelen bij onderhandelingen over de voorwaarden die opgenomen zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst achterwege te zullen laten. In dit boek zijn de resultaten opgenomen van een onderzoek naar de beide clausules in collectieve arbeidsovereenkomsten.

Titel: Collectief arbeidsrecht deel 6
Auteurs: mr. dr. J. van Drongelen en mr. P.A.L. de Jong
Uitgever: Uitgeverij Paris
Aantal pagina’s: 146

Bestellen
klik hier om het boek te bestellen.

Redactie

Redactie

Onze redactie houdt je dagelijks op de hoogte van actuele en relevante juridische ontwikkelingen, uitpraken en nieuws.

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADVERTENTIE

 

TWEETS

 

ADVERTENTIE