20/10/2018 17:58

Testament demente vader vernietigd

Een notaris mag geen testament opstellen als deze twijfelt aan de geestelijke toestand van de erflater. Een notaris is aan strenge regels gebonden en moet bij twijfel een medisch deskundige raadplegen. Degene die zich er bij de rechtbank beroept dat een testament onder invloed van een geestelijke stoornis tot stand is gekomen, zal die stoornis moeten bewijzen. Dat kan meestal alleen door getuigen. De verklaring onder ede van de notaris kan daarbij doorslaggevend zijn.

Rechtbank Oost-Brabant heeft op 26 februari 2014 bepaald dat een dochter, die door het testament van haar vader, die in een verpleegtehuis verbleef, was onterfd, geslaagd is in het bewijs dat haar vader ten tijde van het ondertekenen van het testament niet begreep wat hij deed.

Indicatie
De vader was 77 jaar oud was en kort daarvoor opgenomen in een verpleegtehuis voor dementerende personen waar hij verbleef op een gesloten afdeling. In het indicatiebesluit van het CIZ was ‘beschermd wonen met zeer intensieve zorg’ voorgeschreven.

Helder bewustzijn
De maatschappelijk werkster beaamde dat het hier ging om een persoon met dementie. Dat een specialist ouderengeneeskunde verklaarde dat de vader ‘een helder bewustzijn’ had, vond de rechtbank minder belangrijk, omdat daar niet uit volgde dat de vader ook in staat was om zijn wil te bepalen.

De dochter, die het testament wilde vernietigen, verklaarde onder ede dat haar vader ten tijde van het ondertekenen van het testament niet of onvoldoende begreep wat hij deed. De rechtbank vond dat er, behalve haar eigen verklaring, voldoende aanvullend bewijs was voor deze stelling.

Notaris
De notaris, die ook als getuige was gehoord, kreeg een veeg uit de pan van de rechtbank: de notaris had een eigen belang bij de afwijzing van de vordering, en had slechts één keer contact gehad met de vader, kort voor en tijdens het verlijden van het testament. Zij had nagelaten om gezien de toestand van de vader een geneeskundige verklaring op te vragen, en haar eigen belang voor laten gaan. Ook week de verklaring van de notaris zo veel af van een verklaring van andere getuigen, dat ‘deze discrepanties afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van deze verklaringen’. Hiermee suggereerde de rechtbank dat er door sommige getuigen meineed was gepleegd, een strafbaar feit.

Testament nietig
De rechtbank verklaarde op grond van de getuigenverklaringen het testament nietig wegens een geestelijke stoornis van de vader. Als gevolg van het vonnis is de onterfde dochter enig erfgename geworden van de gehele nalatenschap. Haar familie moet de erfenis nu aan haar afstaan, op straffe van een dwangsom.

Conclusie
Uit deze uitspraak blijkt dat het kan lonen om een procedure te beginnen en daarbij de notaris onder ede te laten horen, als er gerede twijfels zijn over de geestelijke toestand van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament.

mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Ik richt mij hoofdzakelijk op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.
mr. Paul Snijders
mr. Paul Snijders

Reageer

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts
SLUIT
CLOSE