20/10/2018 17:21

Mag een werkgever ander werk opdragen?

Gerechtshof Den Haag heeft in een uitspraak van 24 maart 2015 de vraag beantwoord of een chauffeur van een personenauto voor vervoer van gehandicapte kinderen, verplicht kan worden te gaan rijden in een busje. Bij de aanstelling was de afspraak gemaakt dat de chauffeur, die rugklachten had, alleen in een taxi zou rijden. Door het wegvallen van opdrachten vond Connexion, met een beroep op gewijzigde omstandigheden, dat de chauffeur ook ingezet kon worden bij personenvervoer in een busje. Toen er ruzie ontstond over achterstallig salaris stapte de chauffeur naar de rechter.

CAO
De werkgever deed een beroep op de CAO Taxivervoer die bepaalt dat in het belang van de onderneming andere werkzaamheden kunnen worden opdragen.

Medisch
De chauffeur meende hiertoe medisch niet in staat te zijn. Voor het rijden in het busje was het bovendien nodig dat de arbeidsovereenkomst zou worden veranderd. De chauffeur weigerde dat, omdat hij vreesde voor vermindering van uren/inkomen en de kans op het verspelen van zijn (afgesproken) voorrecht om te rijden in een personenauto/taxiwagen.

Hij meldde zich ziek en na herstel werd hij ingeroosterd voor een route met de Mercedes minibus. Toen hij dat niet deed, vanwege rugklachten, heeft Connexxion de loonbetaling opgeschort.

UWV
Het UWV oordeelde in een deskundigenbericht dat de chauffeur geschikt was voor het eigen werk. Daarop heeft hij zijn de werkzaamheden als chauffeur (op de minibus) hervat. Daarna heeft de chauffeur zich weer ziek gemeld in verband met ernstige rugklachten.

Stopzetting salaris
Aan een oproep voor (vervangende) werkzaamheden heeft de chauffeur geen gevolg gegeven, waarna Connexxion de loonbetaling weer gestaakt heeft. De chauffeur vorderde toen de ingehouden bedragen terug, € 11.110.82 aan achterstallig loon.

Bedongen arbeid
Gerechtshof Den Haag oordeelde allereerst dat de chauffeur had bewezen dat tijdens het sollicitatiegesprek in 2002 was afgesproken dat hij uitsluitend op personenauto’s zou rijden, dit in verband met bij hem bestaande rugklachten. Het als taxichauffeur rijden op een Mercedes personenauto was dus voor de chauffeur de ‘bedongen arbeid’. Hij hoefde volgens het Hof geen andere werkzaamheden te verrichten en had het recht om chauffeurswerkzaamheden op een minibusje te weigeren.

Goed werknemer
Wel vond het Hof dat zijn werkgever en werknemer (op grond van art. 7:611 BW) verplicht zijn om zich als een goed werkgever respectievelijk een goed werknemer te gedragen. Voor chauffeur betekent dit dat hij in moet gaan op redelijke voorstellen van Connexxion, als er gewijzigde omstandigheden op het werk zijn. Ook mag hij zo’n voorstel alleen afwijzen als aanvaarding redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

Redelijk voorstel
Als de chauffeur niet langer kan worden ingezet in het zorgvervoer, doet zich volgens het Hof zo’n nieuwe situatie voor. In dat geval kan de chauffeur geen aanspraak meer maken op het uitvoeren van zijn werkzaamheden (enkel) in een personenauto.

Jaaruren contract
De vraag was echter of Connexxion de chauffeur wel een redelijk voorstel had gedaan. Het Hof vond van niet: het contract moest immers worden omgezet in een jaaruren contract. Dat betekende minder uren en minder inkomsten. Van de chauffeur kon niet worden verwacht dat hij zou instemmen met het aangaan van een jaarurencontract. Van een redelijk voorstel om hem andere werkzaamheden te laten verrichten was dus geen sprake.

Aangepast werk
Dat betekent dat Connexxion geen goede reden had om de loonbetaling aan de chauffeur te stoppen. Voor de periode dat de chauffeur wel medisch geschikt was voor het verrichten van aangepast werk, was de loonbetaling wel terecht gestaakt.

Achterstallig salaris
De chauffeur kreeg uitbetaling van tien maanden achterstallig salaris toegewezen.

mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Ik richt mij hoofdzakelijk op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.
mr. Paul Snijders
mr. Paul Snijders

Reageer

avatar
  Subscribe  
Ontvang alerts
SLUIT
CLOSE