04/06/2020 15:38

Werknemer klimt over hek met stalen punten, hij verliest hierbij zijn vinger. Wie is er aansprakelijk?

Wat was er aan de hand? Een werknemer werkt bij een houtzagerij. Op een bepaalde dag werkt hij over. Om 21.00 uur gaat hij samen met zijn collega naar huis. Hij wil het bedrijfsterrein verlaten via de uitgang bij de parkeerplaats. Het bedrijfsterrein en de parkeerplaats zijn afgesloten door een stalen hek van ongeveer 2.30 m hoog met spijlen en aan de bovenzijde scherpe, stalen punten. In het hek bevindt zich een toegangspoort, die aan de bovenzijde eveneens is voorzien van stalen punten.

Op het bedrijfsterrein was, in de directe nabijheid van de toegangspoort, een paal met een metalen prullenbak geplaatst. De poort was gesloten. De werknemer heeft de prullenbak gepakt en is met behulp daarvan over het hek geklommen. De werknemer klom over het hek en zocht met zijn hand steun op de bovenkant van het hek. Zijn ring bleef echter achter een stalen punt haken. Toen hij dus naar beneden sprong, bleef zijn ring achter de punt haken. Wat was het gevolg? De ringvinger van zijn rechterhand is volledig afgescheurd. De vinger kon niet meer behouden worden.

De werknemer heeft blijvend lichamelijk letsel en is deels arbeidsongeschikt geraakt. Een gruwelijk ongeval. Maar wie is daar verantwoordelijk voor?

De werknemer heeft de werkgever aansprakelijk gesteld. De Werknemer vindt dat werkgever onvoldoende maatregelen heeft genomen om deze schade, die werknemer heeft geleden, te voorkomen. Werkgever had maatregelen moeten nemen. Er had namelijk geen prullenbak bij het hek moeten staan.

De werkgever vindt dat zij niet aansprakelijk is. De schade is ontstaan na het werk en is ontstaan door roekeloos gedrag van de werknemer. Zij heeft haar medewerkers geïnstrueerd dat ze altijd het terrein moeten verlaten door de poort en heeft een sleutelhouder aangewezen, die, in het geval de poort gesloten is, de medewerkers altijd binnen en buiten kan laten. De werkgever stelt dat zij er ook niet op bedacht hoeft te zijn dat een werknemer over een hek van 2.30 hoog met metalen punten klimt.

Wat vindt de kantonrechter? De kantonrechter is van mening dat het ongeval in ieder geval heeft plaatsgevonden gedurende de uitoefening van het werk. Het ongeval heeft plaatsgevonden op het terrein van werkgever, terwijl de werknemer de werkplek c.q. het werkterrein wilde verlaten.

Verder is de kantonrechter van mening dat op de werkgever een zorgplicht rust. De werkgever moet haar bedrijf zo inrichten om te voorkomen dat werknemers schade lijden. De werkgever heeft niet aan die zorgplicht voldaan. ‘Niet!?’

De kantonrechter heeft vastgesteld dat het regelmatig is voorgekomen dat de poort ook ’s avonds bij het verlaten van het bedrijfsterrein, open was. Als een poort dan een keer niet open is, moet de werknemer helemaal terug naar de bedrijfshal om de sleutelhouder te zoeken, om dan de poort te kunnen openen. Dat kost ongeveer 10 minuten. Vast staat dat op het bedrijfsterrein, vlak bij de poort, een vaste prullenbak staat, ter hoogte van 75cm. Ook staat vast dat er zich eerder een incident heeft voorgedaan, waarbij een andere collega over de poort was geklommen. Gelet op deze feiten had werkgever er rekening mee moeten houden dat een werknemer, die voor een gesloten poort staat, niet de moeite neemt om de sleutelhouder te waarschuwen.

De werknemer wil namelijk dan zo snel mogelijk naar huis. Doordat er in de buurt van het hek een prullenbak staat, had de werkgever er rekening mee moeten houden dat een werknemer die dus voor een gesloten poort staat, zich niet door de constructie van het hek zou laten weerhouden en dus met behulp van de prullenbak daar overheen zou klimmen. Zonder prullenbak was het immers niet mogelijk om over het hek te klimmen.

Dit leidt tot de slotsom dat de werkgever het bedrijfsterrein niet zo heeft ingericht dat daarmee voorkomen kan worden dat een werknemer bij het verlaten van het terrein schade lijdt. De werkgever is dus aansprakelijk voor de gevolgen die werknemer lijdt door het ongeval.

De zorgplicht van de werkgever gaat dus behoorlijk ver. Ik ben van mening dat het toch duidelijk is dat als er een hoog hek staat, van 2.30 met daarop scherpe punten geplaatst, dat het juist de bedoeling is dat mensen niet over dat hek klimmen. Het is natuurlijk de bedoeling om ongenode gasten buiten te houden. Het hek is zo ingericht dat het gevaarlijk is om er overheen te klimmen! Wanneer een werknemer daar dan toch overheen klimt en niet de moeite neemt om een sleutel te halen, ben ik van mening dat dit voor rekening en risico van de werknemer zou moeten komen.

De kantonrechter is die mening dus niet toegedaan. De uitspraak dateert van 31 oktober 2014. Voor zover bekend is er geen hoger beroep tegen deze uitspraak in gesteld. Het is dus zaak dat werkgevers zich hier goed bedacht op zijn, goede instructies verstrekken en zich goed verzekeren!

mr. Marcia Geerts

mr. Marcia Geerts

Marcia Geerts heeft ruime ervaring op de rechtsgebieden arbeids-, personen/familie-, straf-, verbintenissen- en sociaal zekerheidsrecht. Ze is sinds 2003 advocaat en heeft al meer dan 10 jaar haar eigen advocatenpraktijk.

1 Reactie op Werknemer klimt over hek met stalen punten, hij verliest hierbij zijn vinger. Wie is er aansprakelijk?

  1. Ik ben het met de conclusie eens dat in dit geval de werknemer verantwoordelijk is voor zijn gedrag. Er is een duidelijke instructie waar hij zich aan dient te houden en ook de aard van het hek geeft aan waar het voor bedoeld is. Het feit dat een collega ooit ook eens over het hek klom hoeft nog geen reden voor de werkgever te zijn geweest om aanvullende (officiële) instructies te geven. Ook het feit dat er een prullenbak in de buurt was zaagt geen hout. Het zou namelijk inhouden dat de werkgever vooraf een uitgebreide analyse zou hebben moeten maken van de bruikbaarheid van elk object op zijn terrein dat zich dichter bij het hek dan bij de sleutelhouder bevindt en analyseren in hoeverre dit object bruikbaar zou zijn om over het hek te kunnen klimmen. In dit geval een gevalletje kantonrechter die niet echt realiteit en fictie weet te onderscheiden, maar ook een tegenpartij die zich al te gemakkelijk heeft laten onderschoffelen.
    Overigens, vaak wordt bij gevaarlijke beroepen het dragen van sierraden, vooral ringen, verboden dan wel afgeraden.
    Mijn plaatsvervanger in mijn diensttijd bleef met zijn ring achter een nageltje van het luik van ons pantservoertuig hangen; vinger er af. Je mocht geen ringen dragen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT