05/06/2020 23:51

Let op met de ouderdomsclausule

Op grond van de wet (artikel 7: 17 BW) dient een verkocht huis geschikt te zijn voor normaal gebruik. Zo zal er geen sprake mogen zijn van ernstige lekkages, verrotte vloerbalken, onveilige elektrische installaties, etc. In de koopovereenkomst kunnen koper en verkoper echter van de wettelijke regeling afwijken. Dat zal vooral gebeuren als een oud huis wordt verkocht.  Veel verkopers laten dan een zogeheten ‘ouderdomsclausule’ in het koopcontract opnemen. In zo’n ouderdomsclausule staat dan bijvoorbeeld dat eventuele gebreken voor rekening van de koper komen.

Is een verkoper door het opnemen van een ouderdomsclausule dan nooit meer aansprakelijk voor (verborgen) gebreken? Ook niet als verkoper een ‘compleet gerenoveerd pand’ verkoopt?

Verkoper staat sterk, maar niet altijd
In de meeste gevallen waarbij een ouderdomsclausule is opgenomen in het koopcontract vist de koper in geval van verborgen gebreken achter het net.  Verkoper kan de aansprakelijkheidsstelling pareren door te wijzen op de ouderdomsclausule. Maar er zijn uitzonderingen denkbaar. Als gedupeerde koper is het van belang na te gaan of zich een uitzondering voordoet. Wat zijn die uitzonderingen?

Verkoper niet te goeder trouw
Het komt regelmatig voor dat de verkoper op de hoogte is van de verborgen gebreken van de te verkopen woning, maar besluit daar niets over te zeggen aan de koper. Als koper deze ‘kwader trouw’ aan de zijde van verkoper kan aantonen is de kans groot dat verkoper geen beroep toekomt op de ouderdomsclausule.

Onnauwkeurige ouderdomsclausule
De letterlijke tekst van de ouderdomsclausule is van belang. Wat wordt precies uitgesloten? Het komt nogal eens voor dat de ouderdomsclausule niet de aansprakelijkheid voor alle soort gebreken uitsluit. Zo kan aansprakelijkheid voor vloeren, daken en leidingen zijn uitgesloten, maar voor asbest bijvoorbeeld niet.

Gebrek hangt niet samen met de ouderdom
Een beroep door verkoper op de ouderdomsclausule zal mogelijk niet slagen als het gebrek niet samenhangt met de ouderdom. Zo zal het ontbreken van een fundering onder een aanbouw zal niet als een ouderdomsgebrek worden aangemerkt.

Vernieuwbouw
Regelmatig worden er oude panden verkocht die ‘recentelijk’ zijn gerenoveerd.  Vallen gebreken aan de recent uitgevoerde werkzaamheden ook onder de ouderdomsclausule, of niet? Uit de rechtspraak blijkt dat daar verschillend over wordt geoordeeld. Koper is dan ook zeker niet kansloos, vooral niet als verkoper via uitdrukkelijke mededelingen (bijvoorbeeld een verkoopbrochure) de kwaliteit van de ‘vernieuwbouw’ heeft benadrukt.

Samengevat
De ouderdomsclausule is voor de verkoper van een gebruikt huis een sterke troef. De koper die geconfronteerd wordt met een verborgen gebrek is echter niet altijd kansloos.

mr. Edwin van Jaarsveld

mr. Edwin van Jaarsveld

Ik heb ruim 25 jaar ervaring als jurist in het arbeidsrecht, huurrecht en overeenkomstenrecht.
mr. Edwin van Jaarsveld

Recente blogs van mr. Edwin van Jaarsveld (overzicht)

1 Reactie op Let op met de ouderdomsclausule

  1. Wij hebben een oud huis gekocht met een ouderdoms clausule, tijdens de technische keuring werd een vochtplek ontdekt, scheur in de buitengevel en nasr binnen slaant vocht, de verkoper gaf aan dat dit verholpen zou zijn, echter is hiervan geen sprake, grote zwarte schimmelplekken in de muur van de woonkamer…de verkoopster is hier niet eerlijk in geweest.

    Kunnen wij de verkoper hier nog aansprakelijk voor stellen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT