11/07/2020 13:57

Hof: bedrijf uit Sterksel schuldig aan dood 3 werknemers

Een bedrijf uit Sterksel is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan de dood van 3 werknemers. Het gerechtshof veroordeelt het bedrijf voor dood door schuld en overtreding van de Arbowet tot een geldboete van 130.000 euro, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk. De rechtbank Oost-Brabant veroordeelde het bedrijf eerder tot een boete van 150.000 euro, waarvan 50.000 voorwaardelijk, én tot een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf van 3 maanden.

Ongeval
Op 4 oktober 2010 kwam een werknemer terecht in een container van een mobiele waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf. Twee andere werknemers deden een reddingspoging, maar dat mocht niet baten. De drie raakten bewusteloos en zijn vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daar stierf 1 van de mannen nog diezelfde dag, de andere 2 mannen overleden 2 dagen later. Ze zijn alledrie gestorven als gevolg van het inademen van zwavelwaterstofgas (H2S).

Geen RI&E
Het hof vindt, net als de rechtbank, dat de veiligheid binnen het bedrijf ernstig tekort schoot. Er was geen wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld ten aanzien van de betreffende waterzuiveringsinstallatie. Het bedrijf heeft aanmerkelijk onvoorzichtig en onachtzaam gehandeld door op deze wijze om te gaan met de veiligheid van de medewerkers.

Strafbepaling
Bij het bepalen van de straf heeft het hof er rekening mee gehouden dat het bedrijf zich onvoldoende heeft bekommerd om de werkomstandigheden van de werknemers. Door haar nalatigheid heeft het bedrijf onverantwoorde risico’s genomen en een onveilige situatie voor de werknemers laten ontstaan. Ook heeft het hof meegewogen dat de dood en het gemis van de slachtoffers bij de nabestaanden ongetwijfeld veel leed heeft veroorzaakt. Omdat de verdachte in deze zaak een bedrijf is, kan het hof weinig anders doen dan een geldboete opleggen. Het hof beseft echter dat dit in geen enkele verhouding staat tot de gevolgen van de nalatigheid van het bedrijf.

De zaak is niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld, daarom heeft het hof de straf verminderd met 20.000 euro.

Vonnis: ECLI:NL:GHSHE:2017:943

Bron: De Rechtspraak

Redactie

Redactie

Onze redactie houdt je dagelijks op de hoogte van actuele en relevante juridische ontwikkelingen, uitpraken en nieuws.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT