14/07/2020 13:03

Regeerakkoord 2017: aanpak misbruik WW blijft uit

Jaarlijks betaalt UWV waarschijnlijk vele miljoenen aan ongerechtvaardigde WW-uitkeringen uit. Hoewel er wel degelijk mogelijkheden zijn om dit terug te dringen, worden in het regeerakkoord 2017 geen adequate plannen hiervoor gepresenteerd.

Misbruik WW
In eerdere blogs stelden we vast dat oneigenlijk gebruik van WW veroorzaakt wordt door ten eerste beëindigingen op initiatief van werknemers die in een ‘WW-vriendelijke’ vaststellingsovereenkomst worden uitgewerkt. Daarin wordt dan ten onrechte verklaard dat het initiatief van werkgever komt. Ten tweede wordt misbruik gemaakt van WW door omzeiling van de (fictieve) opzegtermijn, gedurende welke geen aanspraak bestaat op WW. Partijen doen dit door het antidateren van de vaststellingsovereenkomst. Deze beide vormen van misbruik zijn uiteraard ongeoorloofd, maar komen desondanks in de praktijk vaak voor.

Gemiste kans
Hoewel er vanuit gegaan mag worden dat deze problematiek in De Haag bekend is, heeft men er blijkbaar voor gekozen om geen maatregelen door te voeren. Onduidelijk is of dit beleid een gevolg is van gebrek aan prioriteit voor dit onderwerp, tussen alle andere arbeidsrechtelijke thema’s die deze jaren spelen, of dat men geen goede oplossingen ziet. In de eerdere blogs is aangegeven welke maatregelen genomen zouden kunnen worden.

mr. Roland de Graauw

mr. Roland de Graauw

Jurist arbeidsrecht bij De Graauw Legal Services
Wij zijn een informeel en laagdrempelig juridisch advieskantoor dat volledig gespecialiseerd is in vaststellingsovereenkomsten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT