ADVERTENTIE

 

Ontslag op staande voet terecht of onterecht gegeven ?

Wilt u een medewerker op staande voet ontslaan of bent u zelf die medewerker die op staande voet ontslagen wordt? Voor beide situaties geldt dat er door de wetgever strikte regels zijn gemaakt om een ontslag in deze vorm te rechtvaardigen. Het betreft hier namelijk een drastische maatregel die grote gevolgen kan hebben. Immers een werknemer verliest zijn inkomsten uit arbeid en wellicht ook zijn of haar rechten op WW.

Casus uit de praktijk
In deze casus werkt een chef-kok sinds ongeveer 3 jaar in een restaurant. De kok krijgt zowel mondeling als schriftelijk medegedeeld dat hij op staande voet ontslagen is de dringende redenen hiervoor zouden zijn:

  • Het ernstig tekortschieten in de bekwaamheid en geschiktheid als kok, hij zou zich niet aan de regels van de Keuringsdienst van Waren houden en zou bij een controle van deze instantie een onvoldoende beoordeling hebben gekregen, de keuken waar hij werkte zou niet schoon genoeg zijn.
  • Hij zou een gaslek niet gemeld hebben en er niets/te weinig mee hebben gedaan.
  • Er zou sprake zijn van ongewenste (non)verbale communicatie waarbij minderjarige collega’s door deze kok werden benaderd. Verschillende collega’s hadden hier ook een verklaring over afgegeven.

Verzoekschrift tot vernietiging gegeven ontslag
Deze kok was het niet eens met zijn ontslag en benaderde ons. Verweij Juristen diende een verzoekschrift in bij het kantongerecht in de plaats waar hij normaliter zijn werkzaamheden uitvoerde. In dit verzoekschrift verzocht hij de kantonrechter om het gegeven ontslag te vernietigen, de werkgever hem door te laten betalen en verzocht weer om toegang tot de werkvloer om zijn werk te kunnen doen. In dit verzoekschrift gaf de kok aan dat de keuringsdienst van waren weliswaar een onvoldoende had gegeven voor de hygiëne van de keuken, maar dat hij degene was die hiertegen bezwaar wilde maken, hetgeen de eigenaar van het restaurant niet wilde.

Bovendien vond de kok het te ver gaan dat hij alleen verantwoordelijk werd gehouden voor de hygiëne in de keuken, ook de eigenaar moest zijn verantwoordelijkheden nemen. Bovendien vond de kok de negatieve beoordeling van de keuringsdienst niets afdoen aan zijn bekwaamheid en geschiktheid. Ten aanzien van het gaslek gaf de kok aan dat hij dit wel degelijk gemeld had en hij kon dit ook bewijzen.

Wat betreft de communicatie van de kok gaf deze aan dat er wel vaker en in elke keuken waar onder hoge druk gepresteerd moet worden met stemverheffing gesproken wordt. Ook had de werkgever hem nooit eerder op gewezen en/of in een personeelsdossier vastgelegd. Bovendien had de kok gelijk aan zijn werkgever verklaringen van andere collega’s, die juist heel positief over hem waren.

Verweerschrift werkgever
In het verweer als antwoord op het verzoekschrift gaf de werkgever aan dat het ontslag op staande voet wel degelijk terecht was en dat de rechter niet alleen naar de dringende redenen apart moest kijken, maar zeker ook als samenhangend geheel. Bovendien vorderde de werkgever een schadevergoeding bij de werknemer voor dit onregelmatig ontslag. De werkgever stelde dat zij extra kosten had moeten maken, doordat zij door fouten van de kok, de kok had moeten ontslaan.

Oordeel rechter
De Rechter wilde beide partijen tijdens een mondelinge behandeling horen om zo een goed oordeel over deze zaak te kunnen geven. Hier werden vragen aan beide partijen gesteld om zo tot een helder beeld te komen.

Hierna oordeelde de rechter ten aanzien van de verwijten die de werkgever haar kok maakte het volgende:

  • Het tekortschieten in de bekwaamheid en geschiktheid als kok was onvoldoende onderbouwd door de werkgever, bovendien oordeelde de rechter dat het de verantwoordelijkheid is van een werkgever om een werknemer aan te spreken op zijn functioneren, zeker als er sprake zou zijn van een vervuilde keuken.
  • Ook op het punt van het gaslek ontbrak volgens de rechter onvoldoende bewijs om dit de kok kwalijk te nemen.
  • Ook op dit punt is de rechter van mening, mocht al vaststaan dat de kok zich onbehoorlijk zou gedragen, het de verantwoordelijkheid is van een werkgever om een werknemer aan te spreken op zijn functioneren, de kans geven zichzelf te verbeteren en hem, mocht hij niet verbeteren, te wijzen op de gevolgen hiervan.

De rechter heeft niet hoeven kijken of het ontslag onverwijld was gegeven, omdat zij van mening was dat het ontslag hoe dan ook onrechtmatig was gegeven.

De rechter veroordeelde de werkgever dan ook tot het betalen van al het inmiddels achterstallig loon en het weer toelaten van de kok op de werkvloer. De werkgever moest ook alle kosten voor dit proces betalen.

Over de auteur
Deze blog is een bijdrage van mr. Jeroen Verweij van Verweij Juristen in Rotterdam. Verweij Juristen is een dynamisch familiebedrijf dat midden in de samenleving staat en een brede visie op de maatschappelijke ontwikkelingen heeft. Verweij Juristen hanteert een landelijke dekking. Zo bent u verzekerd van betaalbaar en deskundig juridisch advies ongeacht waar u gevestigd bent.

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

ADVERTENTIE

 

TWEETS

 

ADVERTENTIE