23/07/2019 20:06

Rechtspraak rectificeert lasterlijke uitspraak over advocaat

In NRC Handelsblad en het Financieele Dagblad staat vandaag een rectificatie van een brief van de Raad voor de rechtspraak over de zaak Westenberg-Smit. Deze rectificatie is geplaatst omdat de Hoge Raad op 23 november 2018 definitief heeft vastgesteld dat een uitlating in een brief uit 2006 van de Raad aan een Tweede Kamerlid over deze kwestie onrechtmatig was.

De volledige tekst van de rectificatie luidt als volgt:

“Ingevolge het arrest d.d. 7 maart 2017 van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch rectificeert de Raad voor de rechtspraak hierbij zijn brief d.d. 3 mei 2006 aan de Tweede Kamer-fractie SP.

Deze brief, waarin is vermeld dat een advocaat – waarbij het niet onbekend was dat het om mr. H.J. Smit ging – aantijgingen had geuit van ernstige aard die het aanzien van de rechter, het ambt en de rechterlijke macht schaadden, bevat de beschuldiging dat het handelen van mr. Smit niet door de beugel kan en schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak.

Die beschuldiging was onnodig diffamerend en onvoldoende gefundeerd en is later ook onjuist gebleken. Bij voormeld arrest heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch deze beschuldiging onrechtmatig geacht jegens mr. Smit. Mr. Smit is door die beschuldiging in zijn eer en goede naam aangetast.

De Raad betreurt de schade aan de reputatie en goede naam van mr. Smit.

Raad voor de rechtspraak
Mr. F.C. Bakker, voorzitter”

Bron: De Rechtspraak

Redactie

Redactie

Onze redactie houdt je dagelijks op de hoogte van actuele en relevante juridische ontwikkelingen, uitpraken en nieuws.

1 Reactie op Rechtspraak rectificeert lasterlijke uitspraak over advocaat

  1. Meineed en valsheid in geschrifte opgenomen in arrest van onrechtmatige daad Justitie door landsadvocaten. Dit moet in cassatie worden gelegaliseerd. Waar blijft de rechtsbescherming van burgers als landsadvocaten zulke zware misdaden plegen. Onrechtmatig handelen van Justitie en het CJIB. Welk advocaat komt op voor de rechtvaardigheid?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
CLOSE