01/06/2020 10:41

Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

Op 16 oktober 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (hierna verder WBB genoemd) aanvaard. Daarmee is de WBB definitief tot stand gekomen, maar is deze nog niet in werking getreden. Dit zal gebeuren op een nader bij Koninklijk Besluit te bepalen datum. De WBB is tot stand gekomen op basis van de Europese richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen. Binnen Europa kon er geen overeenstemming worden bereikt over de vraag of bedrijfsgeheimen op dezelfde wijze dienden te worden beschermd als andere intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en octrooien.

Als gevolg hiervan werden bedrijfsgeheimen niet met behulp van bestaande wetgeving ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten beschermd en was er behoefte aan een nieuwe wet, voor Nederland de WBB. Omdat voor de bescherming van bedrijfsgeheimen een Europese richtlijn is opgesteld dienen alle landen binnen Europa soortgelijke wetgeving te implementeren.

Lees het hele artikel van mr. Jasper Gevers van De Haan Advocaten & Notarissen hier.

Redactie

Redactie

Onze redactie houdt je dagelijks op de hoogte van actuele en relevante juridische ontwikkelingen, uitpraken en nieuws.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
SLUIT
SLUIT